Menu
– Gjennom samarbeidet i Eurojust er Norge oppfordret til å bidra til informasjonsinnhenting og bidra i etterforskning av krigsforbrytelser i Ukraina. I dag har vi også fått en etterforskningsordre relatert til Ukraina fra Det nasjonale statsadvokatembetet, sier Kripos-sjef Kristin Kvigne. Foto: Javad Parsa / NTB

Kripos skal etterforske krigsforbrytelser i Ukraina

Kripos jobber med å identifisere både vitner til og ofre for krigsforbrytelser i Ukraina, opplyser Kripos.

Av NTB | 17.03.2022 17:25:19

Politikk: Kripos’ ledelse har denne uken etablert en arbeidsgruppe som skal identifisere disse personene. I en pressemelding opplyser Kripos at det vil bli opprettet en politipost ved ankomstsenteret på Råde i Østfold.

Norge vil på denne måten bidra med informasjon til de ulike internasjonale etterforskningene som allerede er satt i gang. Det vil også kunne opprettes egne straffesaker i Norge på sikt.

– Gjennom samarbeidet i Eurojust er Norge oppfordret til å bidra til informasjonsinnhenting og bidra i etterforskning av krigsforbrytelser i Ukraina. I dag har vi også fått en etterforskningsordre relatert til Ukraina fra Det nasjonale statsadvokatembetet, sier Kripos-sjef Kristin Kvigne.

Kripos har nasjonalt ansvar for etterforskning av krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten og folkemord. I tillegg til politiposten ved ankomstsenteret i Råde, samarbeider Kripos også med Politiets utlendingsenhet (PU) om innhentingen av informasjon om krigsforbrytelser. Kripos har også innledet dialog med politidistriktene.

– Vi står foran et viktig arbeid, og hovedfokus nå er å komme i gang med informasjonsinnhentingen. Informasjonen kan bli sentrale brikker i fremtidige norske og internasjonale etterforskninger, sier Kvigne.

– Det er for tidlig å si hvor lenge vi opprettholder politiposten eller hvordan organisering og arbeidsformen blir på lengre sikt. Vi justerer dette etter hvert som vi vinner erfaringer, sier Kripos-sjefen.

Flere nyheter: