reklame for Sheiken Bowling
Menu
En kvinneansvarlig skal fra nå av ivareta kvinners rettigheter og behov i norske fengsler. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Kriminalomsorgen innfører ny ordning med kvinneansvarlige i fengsler

I fengsler med både mannlige og kvinnelige innsatte skal det nå innføres en ny ordning hvor fengslene får en egen kvinneansvarlig.

Av NTB | 08.06.2020 22:34:04

Sosiale forhold: Den kvinneansvarlige skal sørge for å ivareta kvinneperspektivet i fengslene og sørge for likeverdige soningsforhold for begge kjønn.

– Det er en lav andel kvinner under Kriminalomsorgens ansvar, og nettopp derfor er det viktig at deres situasjon under straffegjennomføringen blir synliggjort. De kvinneansvarlige skal sørge for at det innarbeides gode rutiner i fengselet eller friomsorgskontoret for å ivareta kvinners behov og rettigheter, og jeg er veldig glad for at denne ordningen nå er etablert, sier direktør Lise Sannerud i Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI).

Av alle som havnet i norske fengsler i fjor, var rundt 10 prosent kvinner.

(©NTB)

Flere nyheter: