reklame for Sheiken Bowling
Menu
I Norge er det lovfestet at sensitive kraftopplysninger skal beskyttes for å sikre den elektriske infrastrukturen i landet. Likevel er transformatorstasjoner og kraftledninger detaljert inntegnet i offentlige kart. Bildet er fra Sogn transformatorstasjon i Oslo. Foto: Javad Parsa / NTB

Krigsforsker ut mot NVE: Enkelt å gjøre Bergen strømløst

Detaljerte kart over strømnettet ligger åpent på nettet. – Det er helt klart bekymringsfullt, sier krigsforsker til Bergens Tidende

Av NTB | 06.10.2022 01:40:51

Natur og miljø: Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har en åpen oversikt over trafostasjoner og høyspentledninger i hele landet på sine nettsider, har Dagens Næringsliv belyst i en artikkelserie de siste månedene.

– Hadde du gitt meg fem minutter, kunne jeg klart å finne ut av hvilke stasjoner og master jeg skulle ta ned for å gjøre hele Bergen strømløst, sier forsker Tor Ivar Strømmen ved Sjøkrigsskolen til Bergens Tidende.

Han retter kraftig kritikk mot NVE for at kartoversikten er så lett tilgjengelig.

Men Eldri Holo, seksjonssjef for beredskap i NVE, er ikke bekymret.

– Når det gjelder kartløsningen vår, så viser den fysisk infrastruktur som er synlig og ligger over bakken, den er ikke vurdert å være kraftsensitiv.

– Informasjonen på kartet er fullt mulig å tilegne seg på andre måter, derfor har NVE vurdert at den kan deles. At informasjonen ligger åpent på nett, er ikke noe man bør bekymre seg for, mener Holo.

(©NTB)

Flere nyheter: