Menu
Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

KrF vil ha makspris og forlenget strømstøtte

KrF kunngjør nå at de vil jobbe for makspris på strøm og de vil forlenget strømstøtten.

Av Egil M Solberg | 07.03.2022 20:59:10

Leserinnlegg fra stortingsrepresentant og energipolitisk talsperson i KrF, Kjell Ingolf Ropstad:

Kraftprisen har vært ekstraordinær høy de siste månedene. En så stor prisøkning på strøm er en utfordring for samfunnet slik vi kjenner det, med små forskjeller mellom folk, åpne idrettshaller, ungdomsklubber og kirker og et levedyktig landbruk og bedrifter over hele landet.

Derfor har KrF tidligere i vinter fremmet forslag i Stortinget om en makspris på 50 øre per kWt for alle strømkunder gjennom vintermånedene.

Støtteordningene som AP, Senterpartiet og SV har innført, gir ingenting for november og dekker bare om lag 25 pst. av strømregningen for mange husholdninger for desember.

For resten av vinteren gir ordningene heller ikke nok støtte, og sluttdatoen er satt til 31. mars. I tillegg er det mange som ikke blir inkludert i ordningen- som f.eks ideelle aktører som folkehøyskoler, friskoler, private barnehager eller små bedrifter. Det er dramatisk for mange av dem.

Nå ser vi at den forferdelige situasjonen med Russlands invasjon av Ukraina og sanksjonene mot Russland gir kraftig økte gasspriser som bidrar til at kraftprisene forventes å holde seg svært høye også i tiden som kommer.

Samtidig tjener staten stort på de høye strømprisene gjennom eierskapet i energiselskapene og på skatter og avgifter. Bare i 2021 har staten tjent 40-50 mrd. kroner på strøm.

Derfor vil KrF foreslå i Stortinget å forlenge strømkompensasjonen, i første omgang ut juni, med en makspris på strøm på 50 øre per kWt eksklusiv merverdiavgift, slik at pris over 50 øre per kWt kompenseres med 100 pst. statlig kompensasjon.

Dette skal gjelde alle strømkunder, fra husholdninger og frivillighet til bedrifter. EU-landet Frankrike har innført makspris, dette er fullt mulig også i Norge.

Flere nyheter: