Menu
Daværende partileder Kjell Ingolf Ropstads boligsak var trolig en viktig årsak til at KrF gjorde et dårlig stortingsvalg i 2021, ifølge en intern evaluering. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

KrF-evaluering: Ropstads boligrot ga dårlig valgresultat

Partileder Kjell Ingolf Ropstads boligsak var trolig en viktig årsak til at KrF gjorde et dårlig stortingsvalg i 2021, ifølge en intern evaluering.

Av NTB | 09.07.2022 10:31:10

Politikk: «Det er ikke mulig å vite sikkert, men det er grunn til å tro at denne saken var en viktig årsak til synkende målinger den siste uken før valget,» heter det i rapporten Valgkampevaluering 2021. Analyser, engasjement og mobilisering mot korona, pendlerbolig og sperregrensen.

Det er NRK som har fått tilgang til den 25 sider lange rapporten. Den går gjennom hvilke valg som ble tatt, hvordan valgkampen ble gjennomført og hvilke erfaringer som ble gjort. Hvordan KrF håndterte abortsaken da den kom opp, omtales også.

Rapporten er i liten grad kritisk til valgene som ble gjort og «har ikke til hensikt å forklare valgresultatet som sådan». Den går likevel langt i å trekke en konklusjoner rundt hva som gjorde at KrF for første gang siden krigen havnet under sperregrensen. Blant annet trekkes pendlerboligsaken fram.

5. september – bare en drøy uke før valget – avslørte Aftenposten at daværende KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad hadde fått pendlerbolig ved å ha adresse hjemme hos foreldrene. Saken ble så belastende for partiet og Ropstad selv, at han til slutt valgte å trekke seg som partileder.

(©NTB)

Flere nyheter: