Menu
Foto: Terje Bendiksby / NTB

Krever utredning av kraftkabler

Innbyggere og politikere i Etne er skuffet over at Statnett ikke vil foreta en konsekvensutredning før de bygger nye høyspentlinjer gjennom kommunen.

Av Egil M Solberg | 25.01.2022 13:41:04

Kraftkabler: Nå krever de en konsekvensutredning for sjø og jordkabel. Det opplyser gruppeleder i Etne Venstre Kristin Golf til Grannar.

Etne FrP har fremmet de samme bekymringene flere ganger tidligere og i den forbindelse engasjert stortingspolitikere i saken.

På initiativ fra Etne Venstre stilte nå stortingsrepresentant Sveinung Rotevatn olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) spørsmål om konsekvensutredning.

Her spør han: «Vil det bli gjennomført ei full konsekvensutredning av bruk av sjø- og jordkabel som alternativ i forbindelse med bygging av ny 420 kV-line fra Blåfalli i Kvinnherad til Gismarvik i Tysvær?»

Videre begrunner han spørsmålet på denne måten: «Utbyggingen vil kunne få store konsekvenser for natur- og friluftlivsverdier i området, og særlig i Etne kommune har mange protestert mot planene. Å bygge liner i luftspenn fører til svært synlige inngrep som også kan gå hardt ut over naturen, mens bruk av sjøkabel kan føre til mindre konflikter og færre naturinngrep. Siden kostnader ofte blir brukt som argument i slike saker, er det av stor interesse om de faktiske alternativkostnadene ved bruk av sjø- og jordkabel på deler av strekningen vil bli grundig utredet i denne saken.»

Flere nyheter: