Menu
FOTO: Ronny Kvande / Fjord1

Krever lavere ferjetakster i Sunnhordland

Næringsalliansene i Sunnhordland har sendt en henvendelse til Vestland fylkeskommune der de krever reduksjon i ferjetakstene for nyttekjøretøy.

Av Egil M Solberg | 03.02.2020 18:29:42

Ferjetakster: Næringsalliansen i Hordaland har sammen med Tysnes Næringsråd sendt et brev der de oppfordre Vestland fylkeskommune til å reversere endringene i ferjetakstene som nå er innført i to omganger.

1. juli 2019 ble rabattordningen for nyttetransport endret fra 50 til 40 prosent. Dette har gitt store utslag for transportkostnader for næringslivet. Dette har ført til en kostnadsøkning på opp mot 37 %.

Fra 1. januar 2020 ble Autopass innført på fylkesveisambandet langs hele kysten. Dette har påført en ytterligere økning i kostnadene på opp mot 36 %.

Eksempelvis har taksten for sambandet Ranavik – Skjersholmane øket i pris med 63 % siden 1. juli 2019.

De nye takstene reduserer konkurranseevnen for virksomhetene som er avhengig av ferjetrafikken. Næringsalliansen opplever derfor takstøkningene som et stort skritt i feil retning.

Næringsalliansen representerer tolv næringsorganisasjoner og rundt 2 750 virksomheter.

Flere nyheter: