reklame for Sheiken Bowling
Menu
Mulla Krekar i retten i fjor høst der vilkårene for utlevering til Italia ble behandlet. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Krekar klager på utleveringsvedtaket – mener Solberg er inhabil

Mulla Krekar har sendt inn en klage på Justis- og beredskapsdepartementets vedtak om å utlevere ham til Italia, der han er dømt til tolv års fengsel.

Av NTB | 05.03.2020 10:46:24

Krig og konflikter: I februar kom vedtaket fra departementet om at Najumuddin Faraj Ahmad, kjent som mulla Krekar, kan utleveres til Italia. Der ble han i fjor sommer dømt til tolv års fengsel for å ha planlagt terror. Det er dette vedtaket Krekar nå har klaget på, skriver VG.

Krekars advokat, Brynjar Meling, sendte klagen 4. mars.

Her hevdes det at vedtaket om å etterkomme Italias begjæring om utlevering ikke er utøvd innenfor rammene av Norges folkerettslige forpliktelser.

«Solberg var fornærmet i den straffesaken mot Najmuddin Farraj Ahmad som i 2012 endte med at han ble dømt for trusler mot henne. Det anføres at denne høyst særegne relasjonen mellom regjeringens leder og Ahmad objektivt sett er egnet til å svekke tilliten til Solbergs upartiskhet, uavhengig av hvor stor tillit man generelt måtte ha til statsministerens personlige integritet», står det i klagen, ifølge VG.

I en epost til NTB opplyser statssekretær Rune Alstadsæter ved Statsministerens kontor at Solberg ikke vil delta i saker om mulla Krekar

– Jeg kan opplyse at statsministeren for flere uker siden besluttet at hun ikke vil delta i behandlingen av saker som berører mulla Krekar. Årsaken var at hun kan være inhabil eller nær grensen for inhabilitet. Bakgrunnen for at hun gjorde denne vurderingen var at det var ventet flere klagesaker til Kongen i statsråd knyttet til ham, skriver han.

I klagen fra Krekar trekkes det også fram alternativer til utlevering, som straffeforfølgelse i Norge. Det legges også ned påstand om å enten avslå Italias utleveringsbegjæring eller å stille klare krav til landet i forbindelse med en utlevering.

På bakgrunn av klagen er det Kongen i statsråd, altså regjeringen, som tar endelig stilling til utleveringsspørsmålet.

I klagen fremmes det også en innsigelse mot habiliteten til statsminister Erna Solberg.

Lovavdelingen i Justisdepartementet foretok også en habilitetsvurdering av Solberg før vedtaket i februar, skriver NRK. Her kom de fram til at Solberg kan være inhabil på grunn av dommen mot Krekar i 2012.

Før vedtaket foretok lovavdelingen også en vurdering om statsråd Monica Mæland (H) var inhabil i saken. De konkluderte med at hun ikke var det. Bakgrunnen for at spørsmålet ble reist var hennes relasjon til statsminister Erna Solberg.

(©NTB)

Flere nyheter: