Menu
Mulla Krekar i retten i fjor høst der vilkårene for utlevering til Italia ble behandlet. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Krekar mener Solberg er inhabil

Mulla Krekar har sendt inn en klage på Justis- og beredskapsdepartementets vedtak om å utlevere ham til Italia, der han er dømt til tolv års fengsel

Av NTB | 05.03.2020 08:31:27

Kriminalitet og rettsvesen: I februar kom vedtaket fra Justis- og beredskapsdepartementet om at Najumuddin Faraj Ahmad, kjent som mulla Krekar, kan utleveres til Italia. Der ble han i fjor sommer dømt til tolv års fengsel for å ha planlagt terror. Det er dette vedtaket Krekar nå har klaget på, skriver VG.

Klagen til departementet er sendt av Krekars advokat Brynjar Meling 4. mars. Her hevdes det at vedtaket om å etterkomme Italias begjæring om utlevering ikke er utøvd innenfor rammene av Norges folkerettslige forpliktelser.

Det reises også en innsigelse mot habiliteten til statsminister Erna Solberg.

«Solberg var fornærmet i den straffesaken mot Najmuddin Farraj Ahmad som i 2012 endte med at han ble dømt for trusler mot henne. Det anføres at denne høyst særegne relasjonen mellom regjeringens leder og Ahmad objektivt sett er egnet til å svekke tilliten til Solbergs upartiskhet, uavhengig av hvor stor tillit man generelt måtte ha til statsministerens personlige integritet», står det i klagen, ifølge VG.

I klagen trekkes det også fram alternativer til utlevering, som straffeforfølgelse i Norge. Det legges også ned påstand om å enten avslå Italias utleveringsbegjæring eller å stille klare krav til landet i forbindelse med en utlevering.

På bakgrunn av klagen er det Kongen i statsråd, altså regjeringen, som tar endelig stilling til utleveringsspørsmålet.

(©NTB)

Flere nyheter: