Menu
Sunnhordland tingrett Foto: Statsbygg

Krangel om dødsbo

Den enes sønnen fikk 260.000 kroner i gave som kompensasjon for at tomta hun ga sine to sønner ikke var like store. De ni andre arvingene gikk til sak for å få gaven tilbakebetalt. Kravet ble avvist.

Av Egil M Solberg | 09.07.2018 07:38:50

Domstol: Kvinna var opptatt av at begge sønnene skulle få like store tomter, men da dette i praksis ble vanskelig, ønsket hun å kompensere sønnen som fikk en noe mindre tomt, skriver Sunnhordland.

Det mente de ni andre arvingene var i strid med loven og gikk til sak.

I Sunnhordland tingrett fant de ikke noe galt i at moren hadde gitt den ene sønnen en pengegave og avsa en dom mot tiltalen. Sønnen får dermed beholde pengene.

De ni arvingene vil imidlertid ikke gi seg og skal anke saken.

– Dommen er i strid med riktig jus, og vi kommer til å anke saken til lagmannsretten, seier advokat Odd Eirik Osmundsen ifølge avisa.

Flere nyheter: