Menu
Foto: Terje Bendiksby / NTB

Kraftselskap konkurs på Haugalandet

Dalbygda Kraftsenter AS i Skjoldastraumen har i Haugaland og Sunnhordland tingrett begjært oppbud.

Av Egil M Solberg | 07.12.2021 07:23:01

Kraftkonkurs: Firmaet har drevet med produksjon av elektrisk kraft og har holdt til i Skjoldastraumen i Nord-Rogaland.

Skyldneren har opplyst at den samlede gjelden er på kr 3.214.063 og at det er stor usikkerhet rundt selskapets aktiva ved at det ikke er midler til å betjene de økonomiske forpliktelsene.

«Retten legger skyldnerens opplysninger til grunn. Selskapet antas derfor å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Betalingsvanskene er ikke av forbigående art, og vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta begjæringen til følge, er dermed til stede», heter det i kjennelsen.

Advokat Lise Margrethe Østensjø Waage er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli holdt 15. februar neste år.

Flere nyheter: