Menu
Endringar i ÅDT som følgje av tunnelen, om denne ble bygget i dag. Illustrasjon Asplan Viak

Kraftkabler kan gi tunnel til Sauda

I Sauda har de i mange år jobbet for å få tunnel til Etne. Planer om en ny kraftkabler kan senere bidra til nødvendig finansiering. Ifølge Statnett er imidlertid muligheten ikke vurdert enda.

Av Egil M Solberg | 10.09.2022 08:51:07

Tunnelplaner: Saudabuen sin drøm om en tunnel mellom Sauda og E 134 i Stordalen i Etne, kan være et steg nærmere realisering, skriver Haugesunds avis.

Statnett opplyser til radio Haugaland at de enda ikke vurdert om en ny kraftlinje mellom Sauda og Blåfalli i Kvinnherad kan legges i en framtidig tunnel mellom Saudasjøen og Frette, innerst i Stordalen i Etne.

Det er for tidelig å si noe om saken, blir det opplyst.

Samferdselsstyret i Rogaland fylkeskommune har også med elleve mot tre stemmer denne uken vedtatt at fylkeskommunen skal ta kostnaden med å få utredet bompenger som en vesentlig del av finansieringen, melder avisa.

Flere nyheter: