reklame for Sheiken Bowling
Menu
– Trekk tilbake tillatelsen til dumping i fjorden og stopp anleggsarbeidet, sier Sofie Marhaug fra Rødt. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Kraftig skyts mot regjeringen i gruvesaken

Samme dag som Nordic Mining får driftstillatelsen ved Førdefjorden godkjent, krever SV at anleggsarbeidet stanses. Venstre kaller avgjørelsen for et overgrep.

Av NTB | 06.05.2022 09:45:56

Natur og miljø: Regjeringen sier fredag at de strammer inn på miljøkravene i driftskonsesjonen, men flere partier mener dette langt fra er nok.

– Nå må regjeringen gripe inn og stanse det pågående anleggsarbeidet til gruveselskapet Nordic Mining ved Engebøfjellet i Vevring. Regjeringen må kreve at de nye utredningene de ber om, er på plass og grundig gjennomgått før gruveselskapet eventuelt kan fortsette. Stanses ikke arbeidet, har ikke utredningene som skal gjøres, noen verdi, sier stortingsrepresentant Lars Haltbrekken.

Han påpeker at Norge i dag er ett av to land i verden som fortsatt bruker fjorder til avfallsdeponier.

– Vi kan ikke fortsette å ødelegge fjordene på denne måten. Hvis regjeringen ikke stanser arbeidet, kommer SV til å foreslå dette i Stortinget raskt, sier Haltbrekken.

Miljøpartiet De Grønne fnyser av regjeringens ordbruk.

– At Nordic Mining får driftskonsesjon fra næringsminister Vestre, viser at Vestre og Støres regjering ikke mener alvor med alle de fine ordene om miljø, sier nestleder Arild Hermstad i MDG.

Partiet mener de skjerpede kravene er vage og uforpliktende, og at Norge opererer med doble standarder.

– Miljøkravene som nå blir stilt, inneholder svært lite nytt og er i praksis bare å sminke et historisk naturovergrep. EUs vanndirektiv, som Norge er forpliktet til i EØS-avtalen, tillater ikke sjødeponi dersom det finnes alternativ. I Førdefjorden finnes det alternativ. Derfor er dagens vedtak helt uakseptabelt for Venstre, sier Alfred Bjørlo, medlem av næringskomiteen og representant for Sogn og Fjordane.

Han peker på at gruvedumping i sjøen er en gammeldags metode som bare Norge, Tyrkia og Papua Ny-Guinea holder på med. Førdefjorden er vernet som nasjonal laksefjord og en av de reneste fjordene i landet, ifølge Bjørlo.

– Havforskningsinstituttet har frarådet å dumpe gruveavfall i Førdefjorden, og protestene fra fiskeri-, sjømat-, reiselivsnæringen og miljøorganisasjonene er sterke, sier Bjørlo.

Han får ikke uventet støtte fra Rødt, som ber næringsministeren trekke i nødbremsen.

– Trekk tilbake tillatelsen til dumping i fjorden og stopp anleggsarbeidet. Det må det være grunnlag for, i det som er en av de største planlagte forurensningene i Norge, sier stortingsrepresentant Sofie Marhaug, andre nestleder i Stortingets energi- og miljøkomité.

Venstre reagerer særlig sterkt på at næringsministeren gir grønt lys for å dumpe gruveavfall i Førdefjorden.

Havforskningsinstituttet har tatt prøver i fjorden for å kunne påvise en eventuell endring i fjorden etter at deponiet er opprettet.

(©NTB)

Flere nyheter: