Menu
Sveriges sentralbanksjef Stefan Ingves mener det må kraftig lut til for å dempe prispresset og få inflasjonen under kontroll. Arkivfoto. Foto: Pontus Lundahl / TT / NTB

Kraftig rentehopp i Sverige

Sveriges Riksbank tar kraftig i og øker styringsrenten med 1 prosentpoeng. Dermed er den oppe i 1,75 prosent. Og mer er i vente.

Av NTB | 20.09.2022 10:20:58

Økonomi og næringsliv: Hoppet fra 0,75 prosent til 1,75 prosent er mer enn en dobling og innebærer at både privatpersoner og bedrifter får over dobbelt så høye renteutgifter på lånene sine.

Det er det største rentehoppet siden inflasjonsmålet ble innført i 1993, og kronens faste vekslingskurs ble skrotet i kjølvannet av bankkrisen.

– Stigende priser og høyere renteutgifter er merkbare for husholdninger og bedrifter, og mange husholdninger får betydelig høyere levekostnader. Det ville imidlertid blitt enda mer smertefullt for husholdningene og svensk økonomi generelt om inflasjonen ble liggende på dagens høye nivåer, skriver Riksbanken i en pressemelding i forbindelse med tirsdagens beskjed.

Riksbanken understreker at det er stor usikkerhet rundt inflasjonsutviklingen, og at den kommer til å tilpasse pengepolitikken slik at inflasjonen dempes og bringes tilbake til målet, som er 2 prosent.

Enkelte økonomer tror at renten kommer til å være helt oppe i 3,5 prosent innen sommeren 2023.

Med høyere rente blir det dyrere å ta opp lån, noe som kan minske etterspørselen, noe som igjen skal bidra til at prisene ikke løper løpsk.

Uansett hvor stor økningen blir og hvor raskt den går, må svenske husholdninger og bedrifter belage seg på betydelige rentesmeller framover.

Utviklingen i Sverige er den samme som i en rekke andre land, også Norge, der sentralbankene forsøker å stagge den kraftige prisstigningen ved å sette opp styringsrenten. Også i Norge ligger styringsrenten nå på 1,75 prosent, men senere i uken kan den stige betydelig. Økonomer tror Norges Bank kommer til å sette den opp til 2,25 prosent.

Samtidig kommer Riksbanken med en kraftig oppjustering av hvordan renten kommer til å øke framover. For neste år lyder prognosen på 2,5 prosent, mot 1,9 prosent tidligere. Også i 2024 anslår banken en styringsrente på 2,5 prosent, mot 2,0 prosent tidligere.

I Sverige ble det i august notert en inflasjon på 9 prosent sammenlignet med ett år tidligere.

Flere nyheter: