Menu
Regjeringen foreslår en varig økning på 130 millioner kroner til påtalemyndigheten og domstolene. Foto: Jarl Fr. Erichsen / NTB

Kraftig økning i støtten til domstolene

Regjeringen foreslår en varig økning på 130 millioner kroner til påtalemyndigheten og domstolene.

Av NTB | 07.10.2020 12:38:30

Politikk: Regjeringen økte bevilgningene til domstolene og påtalemyndigheten for å øke kapasiteten i forbindelse med virusutbruddet.

Nå foreslår regjeringen at bevilgningsøkningen til stillinger gjøres varig, og bevilger 130 millioner kroner. Av dette foreslås 20 millioner kroner til flere statsadvokater i Den høyere påtalemyndighet, 39 millioner til flere påtalejurister i politiet og 71 millioner til flere dommerstillinger.

– Rundt 30 flere påtalejurister, 10 årsverk hos statsadvokatene og 40 dommere vil sikre at ofre for kriminalitet får behandlet saken sin raskere i domstolene. Vi vet at lang ventetid kan være en ekstrabelastning, og det vil vi unngå, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

– Endelig kan vi få et budsjett som gir oss rom for både å digitalisere alle norske domstoler, og øke kapasiteten til å gjennomføre rettssaker. Vi har grunn til å være svært godt fornøyd, sier Sven Marius Urke, direktør for Domstoladministrasjonen til NTB.

Han sier han er mest fornøyd med budsjettøkningen på 71 millioner kroner som ble gitt for å håndtere koronasituasjonen, og at regjeringen mener dette skal bli en varig økning.

– Det gir et skikkelig bidrag til å få ned saksbehandlingstiden.

Nå får domstolene 42,6 millioner kroner for å gjøre domstolene mer digitale i 2021 – som er det første året av en fireårig satsing.

– Dette har vært noe som vi har fremmet for regjeringen og Stortinget i flere omganger. Nå kommer det på plass. Det betyr at alle domstoler vil bli inkludert i digitale domstoler og den moderniseringen som dette innebærer, sier Urke.

I behandlingen av revidert nasjonalbudsjett for 2020 vedtok Stortinget å bevilge 35 millioner kroner til digitalt utstyr som videokonferanseutstyr

Fra 2014 til 2020 har det blitt bevilget 400 millioner kroner til IKT- prosjekter.

Regjeringen går også inn for å styrke domstolene gjennom digitalisering, og foreslår 42,6 millioner kroner til dette arbeidet.

Prosjektet «Digitale domstoler», som skal sørge for at alle domstoler blir digitale, har så langt kun tatt for seg straffesaker og sivilsaker i Høyesterett, Lagmannsretten og de største tingrettene.

(©NTB)

Flere nyheter: