reklame for Sheiken Bowling
Menu
Foto: Gorm Kallestad / NTB

Kraftig økning i ledighet innenfor reiseliv og transport

I november har arbeidsledigheten øket kraftig innenfor reiseliv og transport. Ledigheten går samtidig ned i mange andre bransjer.

Av Egil M Solberg | 27.11.2020 10:32:26

Arbeidsledighet: Ferske tal fra NAV viser at 16 696 personer er arbeidssøkere i Rogaland ved utgangen av november.

Dette inkluderer personer helt uten arbeid, delvis uten arbeid og arbeidssøkere på tiltak.

9 331 personer er registrert helt uten arbeid i fylket. Det utgjør 3,6 prosent av arbeidsstyrken. Snittet for Norge ligger på 3,9 prosent.

– Arbeidsledigheten de siste ukene er en direkte konsekvens av de nye smittetiltakene som styresmaktene innførte 5. november, sier Merethe P.Haftorsen, direktør i NAV Rogaland.

– Det resulterte brått i en oppgang i arbeidsledigheten, spesielt innenfor reiseliv, persontransport, overnatting og servering, fortsetter hun og legger til.

– Dette er bransjer som har slitt tungt i lang tid, og har fått det enda tøffere i høst, sier Merethe P.Haftorsen, direktør i NAV Rogaland.

Høyest ledighet i Haugesund

På Haugalandet har Haugesund, Karmøy og Tysvær en arbeidsledighet på henholdsvis 3,7 prosent, 2,9 prosent og 2,7 prosent av arbeidsstyrken.

I november var arbeidsledigheten i Sunnhordland til sammen 2,7 prosent av arbeidsstyrken. Tallet på helt ledige har øket med 11 personer fra oktober til november.

Tall fra NAV

Flere nyheter: