Menu
Boligpriser

Kraftig økning i boligbyggingen

Igangsettelsen av nye boligbygg i Hordaland økte kraftig det siste året. Salget av nye boliger i Hordaland 2017 gikk imidlertid ned med 1 % sammenlignet med 2016, og endte på ca. 3 200 boliger.

Av Egil M Solberg | 25.01.2018 15:43:31

– Våre tall viser at det ble igangsatt 21 % flere boliger enn året før i Hordaland, og målt i antall var igangsettingen på i underkant av 3 400 boliger, sier Per Jæger, administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening.

På landsbasis var det en nedgang i igangsettingen på ca. 2 % sammenlignet med 2016 tallene.

– Igangsettingen i Hordaland ligger nå rett over fylkets demografisk betingede boligbehov, sier Jæger til Radio Haugaland.

Salget av nye boliger i Hordaland 2017 gikk ned med 1 % sammenlignet med 2016. Til sammenligning var fallet på salget av nye boliger på landsbasis 22 %.

Flere nyheter: