Menu
Siden 2012 har det vært en nedgang på 32 prosent i total antibiotikabruk i Norge. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Kraftig nedgang i antibiotikabruken i Norge

Siden 2012 har det vært en nedgang på 32 prosent i total antibiotikabruk i Norge. Nye tall viser at regjeringens strategimål om antibiotikabruk nå er nådd.

Av NTB | 21.09.2021 11:22:17

Politikk: Det viser tallene fra den nye Norm-rapporten, som oppsummerer funn av resistens i bakterier som forårsaker sykdom. I tillegg oppsummerer rapporten statistikk på antibiotikabruk hos mennesker.

Ifølge rapporten har man nå nådd regjeringens strategimål som var satt til 30 prosent. Vi har nå hele 32 prosent reduksjon i antibiotikabruk til mennesker i perioden fra da målene ble satt, skriver FHI på sine nettsider.

– Vi har jobbet gjennom flere år med å få redusert antibiotikabruken der hvor antibiotika ikke er nødvendig eller ikke har noen effekt i et behandlingsopplegg, sier overlege Gunnar Skov Simonsen ved UiT.

Koronapandemien og tiltakene som fulgte med, har påvirket situasjonen, sier Simonsen.

Smitteverntiltakene i samfunnet har nok både redusert behovet for behandling av andre smittsomme sykdommer, samt ført til en høyere terskel for å oppsøke lege i den perioden hvor store deler av samfunnet har vært nedstengt, mener han.

– Økt bevissthet om generelle smitteverntiltak har også direkte påvirket forekomsten av en del infeksjonssykdommer der antibiotika kan ha vært aktuelt som behandling. Men det er vanskelig å eksakt tallfeste det.

Rapporten viser også at situasjonen i Norge er god med tanke på antibiotikaresistens hos kylling og kalkun, samt i kyllingkjøtt. Nedgangen i forbruket av antibiotika til produksjonsdyr fortsatte også i 2020.

I 2020 undersøkte Norm-Vet prøver fra kylling- og kalkunflokker, samt av kyllingkjøtt.

(©NTB)

Flere nyheter: