Menu
IEA-sjef Fatih Birol på olje- og energimessen ONS i Stavanger tidligere i år. Foto: Carina Johansen / NTB

Kraftig grønn vekst i kjølvannet av krig og krise

Utbyggingen av fornybar energi går i turbofart som følge av energikrisen etter Russlands invasjonen av Ukraina, ifølge IEA. Dermed kan det bli lettere å bremse utslippene av klimagasser.

Av NTB | 06.12.2022 09:36:44

Vær: I en ny rapport skriver Det internasjonale energibyrået (IEA) at fornybar-utbyggingen de neste fem årene trolig blir like stor som i de foregående 20 årene.

Dermed kan fornybar energi – samlet sett – gå forbi kullkraft som den største energikilden på verdensbasis innen 2025.

– Dette er et tydelig eksempel på hvordan den pågående energikrisen kan bli et historisk vendepunkt mot et renere og sikrere energisystem, sier IEA-sjef Fatih Birol i en uttalelse.

Fornybare energikilder som sol og vind forårsaker svært lave utslipp av klimagasser sammenlignet med kull, olje og gass.

Den globale fornybar-kapasiteten ventes å vokse med 2.400 gigawatt fram til 2027, ifølge IEAs prognoser. Dette tilsvarer Kinas samlede kapasitet for energiproduksjon.

Veksten er 30 prosent høyere enn det som var ventet for bare et år siden.

En rekke land ønsker seg den bedrede energisikkerheten som fornybar energi muliggjør, ifølge IEA-sjefen.

Etter at russiske stridsvogner rullet inn i Ukraina i februar, er Europa blitt rammet av energikrise. EU-land har kuttet importen av russisk kull og olje, og Russland har strupt eksporten av gass til EU.

Gass- og strømprisene har gått til værs, og Norge har seilt opp som den største eksportøren av gass til EU.

Krigen og energikrisen i Europa har fått ringvirkninger mange andre steder i verden – og IEA omtaler altså energikrisen som global.

Ikke bare Europa, men også Kina, India og USA ventes å bidra til den kraftige fornybarveksten globalt.

Kina bruker store mengder kullkraft og har verdens største utslipp av CO2. Men landet satser også hardt på sol og vind, og halvparten av verdens fornybar-vekst fram til 2027 ventes å skje i Kina.

På verdensbasis er det mulig å få utviklingen til å gå enda raskere, ifølge energibyrået. Forbedringer av strømnett og raskere behandling av søknader om utbygging kan bidra til dette.

Derfor er det blitt diskutert om krigen og energikrisen ville spenne beina under overgangen til grønnere energi og føre til høyere klimautslipp.

Men IEAs prognoser tyder på at konsekvensen på sikt vil bli den motsatte.

Bekymring for energisikkerheten motiverer land til å satse hardere på sol- og vindkraft, ifølge energibyrået. De ønsker å begrense avhengigheten av fossil energi, som etter den russiske invasjonen ble mye dyrere.

Fornybar energi ventes å stå for hele 90 prosent av verdens utbygging av energiproduksjon de neste fem årene, ifølge IEAs rapport.

Særlig solkraft ventes å vokse kraftig i årene framover. Ifølge IEA ligger det an til at verdens samlede solcelle-kapasitet tredobles fram mot 2027. For hvert år framover ventes det at veksten blir større enn året før.

I en rekke land i verden er kraftverk med solceller nå den rimeligste løsningen når strømproduksjonen skal bygges ut.

Kritikere av det grønne skiftet mener det har bidratt til energikrisen som har rammet Europa etter invasjonen av Ukraina. En utfordring både med vind- og solkraft er at produksjonen avhenger av værforholdene.

IEA påpeker at variable energikilder øker behovet for fleksibilitet i kraftsystemet og mener vannkraft, bioenergi og geotermisk energi har viktige roller å spille.

Birol mener utviklingen bidrar til å holde liv i håpet om å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader.

– Fornybare energikilder vokste raskt i utgangspunktet. Men den globale energikrisen har dyttet dem inn i en ekstraordinær ny fase med enda raskere vekst, sier Birol.

Situasjonen har synliggjort hvordan land kan bli sårbare når de er avhengige av import av fossil energi.

Energikrisen i Europa har også fått EU-land til å gjenåpne stengte kullkraftverk og dra på leting etter nye leverandører av naturgass.

Veksten skyter fart til tross for at høyere råvarepriser har gjort det dyrere å bygge solkraftverk. Fossil energi er blitt mye dyrere, og dermed er solkraft fortsatt konkurransedyktig.

(©NTB)

Flere nyheter: