Menu
Illustrasjonsfoto: Fredrik Hagen / NTB

Kostnadene med bompenger kan bli seksdoblet

Det ligger an til å bli flere bompakker for konkrete prosjekt fremfor en større Haugalandspakke fra 2023. Da kan det bli mer og ikke mindre bompenger for folk flest.

Av Egil M Solberg | 30.09.2021 20:00:06

Bompenger: Kommunene på Haugalandet skal nå ta stilling til framtidige bompengepakker i regionen. Disse skal også til behandling i fylkestingene i Rogaland og Vestland.

For tiden er det en innspillsfase og det er ganske så avgjort at det ikke blir en felles bompengepakke av samme variant som dagens Haugalandspakke.

Faren er at bompengebelastningen blir større for innbyggerne på Haugalandet.

– Med byvekstavtalen i Haugesund øker ikke bompengene fra 9 kroner, men med prosjektene i Karmøy øker bompengene med to og en halv gang – og skal man lage veiprosjektet mellom Haugesund og Sveio er det i sum snakk om en seksdobling av bompengene, forklarer ordfører i Haugesund Arne-Christian Mohn.

I Haugesund er de klare på at de ikke ønsker en Haugalandspakken 2 etter den modellen man har i dag.

Det går mot en egen bypakke for Haugesund og en separat bompengepakke for fylkesveg 47 mellom Haugesund og Sveio, og Karmøy på fylkesveg 547.

En fjerde pakke kan bli for Etne og Vindafjord med innkreving av bompenger på E134 rettet inn mot Bakka-Solheim.

– Da er utfordringen om politikerne i våre nabokommuner vil se på prosjektene sine og redusere de slik at ikke pengebelastningen totalt blir for stor, sier ordføreren i Haugesund.

Kommunene må også jobbe med store statlege prosjekt på E134 og E39 og se på om disse delvis skal finansieres av bompakker, deriblant E134 fra Tysvær til Karmøy, inkludert Karmsund bru. Dette er i utgangspunkt statlige ansvarsområder man i hovedsak forventer vil bli finansiert i Nasjonalt Transportplan.

Dermed kan vi komme i en situasjon hvor du må inngå flere bompengeavtaler og at kostnadene med bompenger totalt for innbyggerne stiger kraftig de neste årene.

Hør intervjuet fra vår podcast

Flere nyheter: