reklame for Utvik Autoservice
Menu
Liggetiden på barsel har vært kortere under pandemien, ifølge nye tall. Her er Kvinne-barn sentret ved St. Olavs Hospital i Trondheim Foto: Gorm Kallestad / NTB

Kortere liggetid på barsel i starten av pandemien

Kvinner hadde noe kortere liggetid på barselsavdelingene i starten av koronapandemien, viser nye tall. Nedkortingen kan ha sammenheng med nye besøksregler.

Av NTB | 09.10.2020 07:38:10

Sosiale forhold: De siste årene var gjennomsnittlig antall dager en kvinne var innlagt på barselavdeling etter fødsel, 2,7 i mars til juni, men i år var tallet 2,5, ifølge tall fra Medisinsk fødselsregister.

I perioden mars til juni er det en nedgang i liggetid i alle regioner, og det er ingen forskjeller mellom universitetssykehus og mindre sykehus.

Overlege Ferenc Macsali i Medisinsk fødselsregister i Folkehelseinstituttet setter dette i sammenheng med at fødende kvinner i perioden bare fikk ha med seg partneren under selve fødselen, og ikke i tiden etterpå.

I fødselsregisterets tall kan man ikke se om tidlig hjemreise har hatt negative effekter, men overlegen mener at man må være oppmerksom på om dette kan gå utover oppfølgingen kvinner og barn skal ha i barseltiden.

– Både når det gjelder amming og oppfølging av barnets og mors helse, sier Macsali.

Det var også et fall ved sykehus i Akershus (3,9 prosent), Østfold (5 prosent) og Haugesund (6 prosent).

For våren 2020 sank fødselstallet med 2,5 prosent totalt sammenlignet med 2019. Dette tallet er upåvirket av koronapandemien.

Videre viser statistikken en liten økning i ikke-planlagte fødsler hjemme, mens fødsler under transport ligger på samme nivå som i 2019.

I sin rapport understreker FHI at det er svært små tall som en skal forsiktig med å tolke, men at en kan spekulere på om kvinner venter hjemme lenger, eller blir bedt om å vente lenger på grunn av covid-19.

Tallene fra fødselsregisteret viser imidlertid ingen slik endring i Norge når det gjelder andelen premature eller ekstremt prematurt fødte barn for våren 2020 eller i perioden mars til juni.

Folkehelseinstituttet konkluderer dermed med at det ikke ser ut til å være en slik nedgang i Norge.

– Det er naturlig å anta at mange i denne situasjonen kan ha ønsket å bli raskere skrevet ut av sykehuset enn det som er vanlig. En annen mulig forklaring kan være at noen sykehus samtidig hadde pasienter som var innlagt med covid-19, og at kvinner som nettopp hadde født, syntes det var best å komme seg raskt hjem, sier han.

De foreløpige halvårstallene fra fødselsregisteret viser videre først og fremst en ytterligere nedgang i fødselstallene. Av de store sykehusene har spesielt Sørlandet sykehus Kristiansand en større nedgang fra 2019 til 2020, hvor fallet første halvår er på 8,9 prosent.

Tall fra Danmark har vist at andelen ekstremt premature fødte, barn født før svangerskapsuke 28, gikk ned med 90 prosent under nedstengningen av samfunnet i april og mars.

(©NTB)

Flere nyheter: