Menu
Et syn som dette vil ikke bli så vanlig denne båtsesongen. Flere gjestehavner vil innføre forbud mot at båter ligger utenpå hverandre, samt innføre minimumsavstand mellom båter. Både båtbransjen og båteiere regner med en annerledes båtsesong i år enn vanlig på grunn av koronaviruset. Bildet er hentet fra Son gjestehavn i Vestby kommune. Arkivfoto: Halvard Alvik / NTB scanpix

Koronatiltak kan true båtsesongen

Også båtbransjen merker konsekvensene av koronaviruset. Årets båtsesong står snart for døren og kan bli veldig annerledes både for bransjen og båteierne.

Av NTB | 24.03.2020 15:01:54

Medisin og helse: Tradisjonelt starter gjerne båtsesongen i Norge rundt påsketider. Da pusses og stelles og poleres det båter over hele landet, og gjestehavner og uthavner, holmer og øyer blir oppsøkt av både ferske båtfolk og veteraner.

I forrige uke gikk både Redningsselskapet og Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF) ut og oppfordret båtfolk til å være forsiktige med å bruke båt i tiden som kommer. Flere har vært usikre på hvordan de skal forholde seg til båtbruken, og noen kommuner har sammenlignet båtfolket med hyttefolk og sagt klart ifra at de ikke ønsker båtgjester fra andre kommuner.

KNBF har da også oppfordret de som bruker båten som hytte, om å forholde seg til forbudet som er gitt hytteeiere om å ikke å oppholde seg i en annen kommune enn den man har fast bosted i.

– Det er viktig at fritidsbåtbrukere ikke risikerer å havne i en situasjon hvor de kan komme til å belaste nødetater og redningstjenester unødig eller utsette disse for smittefare. Dette gjelder for eksempel dersom man blir syk om bord i båten langt fra hjemmehavn, får tekniske problemer eller havarerer, sier Egil Kr. Olsen, president i KNBF.

Høie peker overfor NRK på oppfordringen 12. mars der det ble sagt tydelig at man skal unngå å dra på fritidsreiser.

– Hvis en kommune har store båthavner der de opplever at mange bor i fritidsbåter, og dette samlet sett er et problem for helsetjenesten, så kan de selv vurdere om de vil stenge disse. Det har de hjemmel til i smittevernloven. Vi kommer ikke til å gjøre det nasjonalt, sa Høie.

– Jeg tror mange vil velge å feriere i Norge både i år og kanskje også i årene framover når dette er over. Med nærmere 1 million fritidsbåter og en kystlinje på over 100.000 kilometer er båtferie et nærliggende og godt alternativ, sier daglig leder Leif Bergaas i båtbransjeforbundet Norboat til NTB.

Han tror båtsesongen i år kan bli svært annerledes, men peker på at helseminister Bent Høie sa at det ikke er aktuelt med noe nasjonalt forbud mot å oppholde seg i eller bruke fritidsbåter.

Samtidig understreker han at de selvsagt ønsker å bygge opp under myndighetenes informasjon og råd til det norske folk for om mulig å bekjempe eller stanse utbredelsen av viruset.

Havnevert Inger Kristine Grønvold i Stavern gjestehavn er klar til å ta imot båtgjester i påsken og er glad for at situasjonen per i dag gjør at det ikke er aktuelt å stenge gjestehavna.

– Det bør nærmest være påbudt at gjestehavner følger de retningslinjene som er anbefalt av helsemyndighetene. Jeg tror det kan komme en del båtgjester, og da er det ikke umulig at vi må sette et tak på hvor mange båter vi kan ta imot, sier hun.

Hun tør ikke helt håpe på at båtsesongen blir normalisert i år og tar høyde for at restriksjonene kan vedvare inn mot sommeren, noe som kan bety rolige tider i en typisk sommerby.

– Det bor 6.000 innbyggere her, og om sommeren er det nærmere 87.000 med båtgjester, hyttegjester og campinggjester, sier Grønvold.

Flere ordførere i kystkommuner har bedt om at regjeringen kommer med klare instrukser til båtfolket, og mandag fikk de delvis svar fra helseminister Bent Høie (H), som avviste at det er aktuelt å innføre noe generelt forbud mot å oppholde seg i båthavner eller være på sjøen i egen båt.

Korona-pandemien rammer også norsk båtbransje. Mens året begynte dårlig for sportsbransjen generelt på grunn av det milde været, opplevde båtbransjen en god start på året. Så kom koronaviruset. Nå håper bransjen at mange velger å ta ferien i Norge.

Virussituasjonen har ført til at flere gjestehavner har utsatt åpne serviceanleggene til påske, noen har sagt klart ifra om at de ikke ønsker gjester fra andre kommuner, mens andre har innført stenge bestemmelser om hygiene og ekstra avstand mellom båter.

(©NTB)

Flere nyheter: