Menu
Kulturminister Abid Raja betaler denne uken ut 255 millioner til idretten og frivilligheten. Foto: Lise Åserud / NTB

Koronanødhjelp klar til fordeling: 103 Raja-millioner til idretten

6450 idrettsaktører får denne uken utbetalt i overkant av hundre millioner kroner i koronanødhjelp fra Kulturdepartementet.

Av NTB | 27.04.2021 11:20:39

Sport: Det er klart etter at Lotteri- og stiftelsestilsynet har behandlet søknadene som er kommet inn til den første av Kulturdepartementets tre tilskuddsordninger til idretten og frivilligheten i 2021.

I alt 255 millioner kroner fordeles til 20.633 aktører i frivilligheten.

Midlene fra ordningen det nå utbetales penger fra, tildeles organisasjoner som mottok momskompensasjon i fjor.

Norges idrettsforbund (NIF) søkte om midler på vegne av idretten. I alt ga det en samlet utbetaling på 103 millioner kroner. Den største enkeltutbetalingen til idretten på drøyt 2,3 millioner kroner går til idrettsforbundet, mens Norges Fotballforbund får i overkant av 2,2 millioner kroner.

I alt tilgodeses 6450 aktører i idretten med penger.

– Det er likviditetskrise for svært mange av våre organisasjonsledd, idrettslag og særforbund, så det er viktig at vi får tilførsel av likviditet raskt, og det er rett rundt hjørnet, sa hun.

Kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V) peker på at momskompensasjonen er frie midler, og at det dermed ikke kreves noen rapportering rundt hvordan midlene som utbetales, brukes.

– Dette er viktig, særlig nå under koronakrisen hvor organisasjonene har behov for midler til drift. Jeg er glad for at så mange organisasjoner har benyttet seg av denne muligheten og at pengene kan utbetales umiddelbart, sier han.

Den sistnevnte ordningen er blitt kritisert for ikke å treffe godt nok, og nylig varslet kulturministeren at ordningen skal justeres for å imøtekomme dette. Det ligger an til at et bredere spekter av tapte inntekter vil bli dekket.

Den tredje ordningen retter seg mot avlyste og gjennomførte publikumsarrangementer av nasjonal verdi. Denne omfatter blant annet nasjonale og internasjonale mesterskap på seniornivå samt vinterens avlyste verdenscuparrangementene på ski. Her er det er satt av 350 millioner.

Idrettspresident Berit Kjøll påpekte overfor NTB i forrige måned at idretten har et akutt behov for tilførsel av midler som følge av problemene viruspandemien har skapt.

Kulturdepartementet har opprettet tre tilskuddsordninger for idretten og frivilligheten i 2021. Ved siden av ordningen som rettes mot aktører som fikk momskompensasjon i 2020, er ytterligere en halv milliard satt av til å kompensere frivillige aktører som har mistet inntekter eller hatt økte kostnader forbundet med smitteverntiltak rundt sine aktiviteter.

(©NTB)

Flere nyheter: