Menu
Næringsminister Iselin Nybø (V) skal delta på åtte innspillsmøter med ulike næringer i løpet av tre uker. Nærings- og fiskeridepartementet har gitt Menon og Oslo Economics oppdraget med å se på konsekvensene av koronaepidemioen for flere norske næringer. Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix

Koronakrisens konsekvenser for norske bedrifter skal undersøkes

To konsulentselskaper har fått i oppdrag å vurdere hvilke konsekvenser koronapandemien har for norske industri-, varehandel- og reiselivsbedrifter.

Av NTB | 09.05.2020 11:02:40

Økonomi og næringsliv: Det er Nærings- og fiskeridepartementet som har gitt Menon og Oslo Economics jobben med å se på konsekvensene av koronaepidemien for disse næringene.

– Vi følger disse næringene tett og vet at de er hardt rammet av koronakrisen. For å følge dem opp videre, vil vi vite mer om hvordan utsiktene er på mellomlang sikt, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Menon og Oslo Economics skal også komme med forslag til hvilke tiltak regjeringen kan iverksette for å styrke næringenes konkurransekraft og vekstevne både under og etter koronakrisen.

– Dette er en del av arbeidet med å få norsk næringsliv gjennom krisen på en god måte, sier Nybø.

– Utformingen av fremtidens næringspolitikk, med utgangspunkt i dagens økonomiske situasjon, står høyt på agendaen. Møtene gir verdifull kunnskap om hvordan vi kan bidra til å sikre og utvikle næringslivet og arbeidsplasser også fremover, sier næringsministeren.

Nybø skal selv delta på åtte av elleve innspillsmøter som holdes over en periode på tre uker. I uken som kommer, får regjeringen innspill fra handels- og servicenæringen, bygg- og anleggsnæringen, reiselivsnæringen og klima- og miljøbevegelsen sammen med grønne initiativtakere i næringslivet.

De to konsulentselskapene kommer til å arbeide hver for seg med samme mandat, fram til arbeidet sluttføres i mai. De skal blant annet vurdere hvilke bransjer og bedrifter som forventes å komme relativt raskt tilbake til ordinært aktivitetsnivå, hvilke som ligger an til et fremskyndet omstillingsbehov og hvilke som står i fare for et redusert aktivitetsnivå på lengre sikt.

En serie innspillsmøter blir en sentral del av arbeidet, og regjeringen skal i disse møtene møte ulike næringer.

(©NTB)

Flere nyheter: