reklame for smiaa
Menu
Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) skal denne uken gjennomføre forenklede forhandlinger med jordbruket og forhandlingsleder Lars Peder Bartnes. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Koronakrisen tvinger fram forenklet jordbruksoppgjør

Landbruksorganisasjonene varsler at de vil starte forenklede jordbruksforhandlinger med staten om en avtale for 2021. Det vil ikke bli fremsatt krav og tilbud.

Av NTB | 26.04.2020 13:32:30

Økonomi og næringsliv: – Vi går i forhandlinger nå, fordi bøndene trenger avklarte rammer for matproduksjonen, sier jordbrukets forhandlingsleder Lars Petter Bartnes søndag.

Siden det ikke foreligger et ordinært grunnlagsmateriale med kostnads- og inntektsutvikling, vil forhandlingene bli forenklet. Årsaken er selvsagt koronapandemien.

Hensikten med årets forhandlinger blir derfor å bidra til forutsigbarhet for næringen og mest mulig stabilitet i matfor­syn­ingene.

– Det er mer enn noen gang viktig å sikre matproduksjonen framover. Sikker matforsyning krever et landbruk over hele landet, og at jorda brukes til det den er best egnet til, sier Bartnes.

Det er for tiden stor usikkerhet om makroøkonomiske størrelser og markeds- og kostnadsutvikling i hele økonomien, også i landbruket.

Budsjettnemnda for jordbruket har derfor avgitt materiale uten prognoser for 2020, og uten referansebruksberegninger.

Avtalepartene er enige om å anvende eksisterende ordninger og om å begrense antall tema som bringes inn i forhandlingene, ifølge Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

– Det er viktig for oss at vi går inn et forhandlingsløp nå. Vi ønsker med dette å øke forutsigbarheten for bonden, slik at vi kan opprettholde matproduksjonen og dermed sikre norsk mat til den norske befolkningen, sier Småbrukarlagets leder Kjersti Hoff.

Hun er også nestleder i forhandlingene med staten.

Gjeldende jordbruksavtale varer fram til 1. juli 2020, og det må derfor fastsettes nye målpriser. Partene har satt 30. april som frist for forhandlingene.

Den ekstraordinære situasjonen gjør at det i år ikke vil lagt fram krav fra jordbruket og tilbud fra staten på vanlig måte.

(©NTB)

Flere nyheter: