Menu
– Vi må lære av krisen vi nå står midt oppe i, slik at vi er bedre forberedt neste gang noe skjer, sa statsminister Erna Solberg (H) da hun fikk overlevert koronakommisjonens rapport onsdag. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Koronakommisjonen slakter regjeringen

En alvorlig svikt, mener koronakommisjonen om hvordan regjeringen hadde forberedt seg på en mulig pandemi.

Av NTB | 14.04.2021 14:34:42

Politikk: – Regjeringen visste at en pandemi var den nasjonale krisen som var mest sannsynlig, og som ville ha de mest negative konsekvensene. Dette har vært fremhevet lenge, og gjentatte ganger i inn- og utland, sa koronakommisjonens leder Stener Kvinnsland onsdag.

Han viser til at Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) varslet om dette bare få måneder før pandemien slo inn.

– Vi mener det er en alvorlig svikt at regjeringen likevel ikke var forberedt da covid-19-19-pandemien kom, sier Kvinnsland.

De konkluderer med at håndteringen samlet sett har vært god, men at det finnes flere kritikkverdige forhold, særlig ved beredskapen.

De trekker blant annet fram stor mangel på smittevernutstyr i den tidlige fasen.

– Regjeringen visste at det med stor sannsynlighet ville være vanskelig å skaffe smittevernutstyr ved en pandemi. Likevel var lagrene nærmest tomme, sa Kvinnsland.

– Det planverket vi hadde for pandemi, var basert på de erfaringene vi hadde fra svineinfluensaen, basert på de erfaringene av tiltakene vi hadde gjort tidligere, sier Solberg til NTB.

Hun understreker at nedstengingen i fjor var et paradigmeskifte.

– Det at vi ikke hadde forutsett det paradigmeskiftet på forhånd, det kan vi kritiseres for. Men det var aldri en del av planleggingen i noe europeisk land å stenge ned så mye som det vi har gjort, sier statsministeren.

– Hadde de ventet en uke til, så hadde det sannsynligvis blitt en forferdelig vår. Samtidig kan du si at hvis de hadde hatt alle redskaper på plass før den 12. mars, så hadde forberedelsene vært mye enklere, sier Kvinnsland til NTB.

Han påpeker at Norge hadde den høyeste smittetettheten i de nordiske landene i mars 2020.

– Så det var absolutt grunn til å gjøre noe.

Samtidig påpeker kommisjonen at måten nedstengningen ble gjort på, nemlig at beslutningen ble tatt av Helsedirektoratet, er i strid med Grunnloven.

– Det var et grunnlovsbrudd, slår Kvinnsland fast.

Bakgrunnen er at beslutninger i «saker av viktighet» skal fattes av Kongen i statsråd.

– Allerede i midten av februar snakket Helsedirektoratet om at det kunne bli aktuelt med inngripende tiltak. Likevel ble ingen andre departementer involvert, og vi finner ingen spor av at samfunnskonsekvensene av tiltak ble vurdert før nedstengingen, sier Kvinnsland.

Kommisjonen konkluderer også med at ansvarsfordelingen mellom Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet og FHI har framstått som uklar under håndteringen av pandemien.

Samtidig forsvarer han at Helsedirektoratet vedtok nedstengningen.

– Jeg handlet med de fullmakter jeg var tildelt av departementet og regjeringen. Det var godt forankret, sier helsedirektøren, som samtidig er enig med kommisjonen i at dette burde være regjeringens ansvar.

Så godt som alle medlemmene har takket ja til å fortsette arbeidet.

– Vi må lære av krisen vi nå står midt oppe i, slik at vi er bedre forberedt neste gang noe skjer, sa statsminister Erna Solberg (H) da hun fikk overlevert rapporten.

Sammen med elleve andre kommisjonsmedlemmer har den rutinerte helsetoppen i nærmere ett år gransket hvordan Norge har håndtert pandemien.

Statsminister Erna Solberg (H) sier at de framover må forberede seg på verst mulig utfall når beredskapsplanene skal gjennomgås.

Kommisjonen påpeker også positive sider ved håndteringen. Blant annet at myndighetene handlet raskt da smitten begynte å spre seg for alvor i mars i fjor.

Kommisjonen mener videre at det var riktig å stenge ned landet 12. mars i fjor, men at tidspresset ble større enn nødvendig. Myndighetene hadde lite kunnskap om effekten av de inngripende tiltakene og det var stor usikkerhet om hvor utbredt smitten var.

Helsedirektør Bjørn Guldvog er enig i beskrivelser om at det var en del overlapping og innkjøringsproblemer når det gjaldt rollefordelingen.

Regjeringen fortalte onsdag at de ønsker at koronakommisjonen fortsetter arbeidet til pandemien er over.

(©NTB)

Flere nyheter: