reklame for Sheiken Bowling
Menu
Oslo har stått for den største andelen av de nye smittetilfellene av koronaviruset den siste uken. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix.

Korona: Oslo står for 40 prosent av de nye smittetilfellene

I deler av landet har koronasmitten nærmest stoppet opp. På én uke er det kun påvist to nye tilfeller i Rogaland og Møre og Romsdal, mens Oslo har 287 nye.

Av NTB | 15.04.2020 13:03:17

Medisin og helse: Ved å sammenligne smittetallene i FHIs siste dagsrapport (tirsdag) med rapporten fra tirsdagen før, får man en pekepinn om hvordan koronasmitten har spredd seg den siste uken.

Tre fylker – Oslo, Viken og Vestland – står alene for 79 prosent av de nye smittetilfellene i denne perioden. Til sammen har 556 av 703 nye påviste smittetilfeller den siste kommet her.

I andre enden av skalaen finner man Rogaland og Møre og Romsdal. I hver av disse fylkene er det kun blitt påvist to nye smittetilfeller på én uke. Disse fylkene har til sammen 744.000 innbyggere, altså mer enn Oslo, hvor det har vært 287 nye smittetilfeller i samme periode.

Vestland fylke, som har 636.000 innbyggere, hadde 106 nye smittede i løpet av uken, noe som utgjør 15 prosent av de nye tilfellene nasjonalt. Viken (1,2 millioner innbyggere) står for 23 prosent av de nye smittetilfellene.

Så langt er det ikke registrert noen koronadødsfall i Trøndelag eller Nordland, og det er kun registrert to dødsfall nord for Molde – begge i Tromsø.

De siste tallene NTB har hentet inn, viser at det er meldt om 142 dødsfall totalt i landet, og at 99 av disse har skjedd i Oslo og Viken.

Vestre Viken har 22 innlagte, St. Olavs hospital i Trondheim har åtte innlagte, Helse Bergen har åtte, Sørlandet sykehus har seks, Universitetssykehuset Nord-Norge har seks og Helse Stavanger har seks.

Til tross for de store regionale forskjellene, er det fortsatt ikke aktuelt for regjeringen å innføre differensierte smitteverntiltak i forskjellige deler av landet.

– Vi tenker at når vi har smitten sirkulerende i samfunnet vårt, så risikerer vi at de områdene med få smittede tar igjen de med mange smittede hvis vi slipper opp for tidlig, sier helseminister Bent Høie (H) til NTB.

– Men så er det sånn at hvis vi får et område med veldig høy smitteøkning, kan det være aktuelt å si at vi stenger en barnehage eller skole i det området. Men da er det snakk om områder og ikke nødvendigvis hele kommuner, sier han.

Det skal riktignok nevnes at Oslo kommune på eget initiativ har innført enkelte tiltak som går lenger enn resten av land, blant annet full skjenkestopp på alle barer og restauranter.

Helsedirektør Bjørn Guldvog tror også det er viktig at man tenker på Norge som et fellesområde.

– Så vil det kunne være mulig å gjøre enkelte ting i enkelte deler av landet, og at man må holde noe igjen i noen områder. Det må vi komme tilbake til, gitt at analysene peker i den retningen, sier han.

Testkapasitet og -praksis kan selvsagt spille inn på hvor mange smittetilfeller som avdekkes. Men også på statistikken over innlagte og døde med koronasmitte ser man store regionale forskjeller.

Helsedirektoratets siste rapport onsdag viser at det nå er 190 koronasmittede innlagt ved norske sykehus. 58 av pasientene ligger ved sykehusene i Oslo, mens Akershus universitetssykehus har 24 pasienter.

Han tror at tiltakene virker best når det gjøres i fellesskap i hele landet.

(©NTB)

Flere nyheter: