Menu
domstol konfliktråd
ARKIVBILDE: Domstolen

Covid-19 ga mindre saker for Konfliktrådet

Det er to ungdommer i Sør-Vest som er idømt ungdomsstraff hittil i år, mens 37 har fått ungdomsoppfølging. Covid-19-pandemien har medført mindre kriminalitet og færre anmeldelser hittil i år.

Av Egil M Solberg | 08.07.2020 10:21:26

Konfliktrådet: Konfliktrådet i Sør-Vest har mottatt 429 saker så langt i år, mens tilsvarende tall for 2019 var 449.

Sivile saker øker i Konfliktrådet.

Mindre tyveri dominerer med 23,5 %, Voldssaker utgjør 13,2 %, økonomiske konflikter 10,3 %, skadeverk 8,2 %, annen konflikt 7,4 %, familiekonflikt 6,9 %, nabokonflikt 6,6 %, hensynsløs adferd 4,5 % og digitale trusler/ hensynsløs adferd 3,4 %.

Det er to ungdommer i Sør-Vest som er idømt ungdomsstraff hittil i år, mens 37 har fått ungdomsoppfølging.

Det er to ungdomsstraffer og 12 ungdomsoppfølginger færre enn samme tid i 2019.

Saksforholdene som dominerer er narkotika lovbrudd med 24,5 %, Volds lovbrudd 1 %, trafikk lovbrudd 15,1 %, skadeverk 11,3 %, mindre tyveri 7,5 %, seksuallovbrudd 3,8 %, vinningslovbrudd 3,8 %.

Ungdom under oppfølging har begått et eller flere lovbrudd og har et oppfølgingsbehov.

Flere nyheter: