Menu
Komitéleder Peter A. Frølich (H) sier at hele kontrollkomiteen står samlet bak de 20 nye spørsmålene til regjeringen om Stoltenberg-ansettelsen. Foto: Terje Pedersen / NTB

Kontrollkomiteens leder: – På tide med klare svar fra Vedum

Kontrollkomiteen sender finansminister Trygve Slagsvold Vedum 19 nye spørsmål om ansettelsen av Jens Stoltenberg. Også Hadia Tajik bes svare på ett spørsmål.

Av NTB | 19.02.2022 21:27:38

Politikk: Etter å ha jobbet gjennom dagen med brevet til finansministeren, samlet komiteen seg til et nytt ekstraordinært møte klokken 15 fredag. Arbeidet var tidkrevende fordi komiteen ville være ekstra nøye med formuleringen i spørsmålene. En samlet komité står bak brevet.

Spørsmålene kommer i all hovedsak til å dreie seg om ansettelsesprosessen, tidspunkter og ulike forhold rundt den, opplyste komitéleder Peter Frølich (H) da møtet var ferdig. Frølich har håp om å få bedre svar fra Vedum denne gangen.

– Vi har prøvd å spisse dem lite grann. Noen av spørsmålene ble stilt forrige gang også. Når de ikke svarer én gang, må de få sjansen til å få svare gang nummer to, sier han til NTB.

– Vi må komme videre. Det er på tide med klare svar fra Vedum, tilføyer han.

Et hovedspørsmål for komiteen er hvem som først trakk fram Stoltenberg og hvem som var den sterkeste pådriveren for ham. Dette svarte ikke Vedum på i komiteens første brev om ansettelsen. Han mente det var vanskelig å tidfeste når navnet først dukket opp i diskusjonen.

Tajik har opplyst at hun hadde to telefonsamtaler med Stoltenberg om saken i fjor, én tidlig høst og én sen høst. Hun har ikke villet tidfeste samtalene nærmere.

– Vi etterlyser en del tidspunkt og datoer, personer som har vært pådrivere for Stoltenbergs kandidatur. Det er også en del spørsmål som rett og slett er rene kontroll- og oppklaringsspørsmål, hvor vi kryssjekker en del faktainformasjon, sier Frølich.

Blant annet spør komiteen:

*Hvilke innspill til kvalifikasjonskrav og kandidater kom oljefondssjef Nicolai Tangen med i møtet med rekrutteringsbyrået BackerSkeie og Finansdepartementet? Og hvilke eventuelle føringer for utlysningsteksten ble lagt på dette møtet?

* Gjorde politisk ledelse endringer i stillingsannonsen før den ble endelig vedtatt 10. november? I så fall: Hvilke endringer?

* Rekrutteringsbyåret gjennomførte grundige intervjuer med kun to kandidater (Stoltenberg og Backe). Hva er årsaken til at Finansdepartementet ikke valgte å intervjue en tredje kandidat? Og hvordan vurderes dette opp mot bransjepraksis?

Kontrollkomiteen ber også om å få oversendt rekrutteringsbyråets opprinnelige forslag til utlysningstekst.

Han viser til at det er en sterk tradisjon for at kontrollkomiteen undersøker embetsutnevnelser, og at dette var en omdiskutert beslutning som krever grundige undersøkelser. Det er dessuten behov for å stille oppfølgingsspørsmål til noen av svarene fra forrige runde, rett og slett for å klargjøre.

Komiteen venter svar på spørsmålene fredag i neste uke. De vil så bli behandlet på det neste ordinære komitémøte tirsdag 1. mars. Hvis svarene fra Vedum ikke er gode nok, sier Frølich at det er på tide å ta en fot i bakken.

– Vi kan ikke skrive brev til evig tid. Da må vi enten gå videre, eller vurdere alternativene. Høring er selvfølgelig et alternativ, men det er for tidlig nå å si om det er aktuelt, sier han.

Av de 20 spørsmålene går ett til arbeidsminister Hadia Tajik (Ap), mens resten går til finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp). Komiteen ønsker svar på Tajiks vurderinger av egen habilitet i saken.

Kontrollkomiteen stilte for halvannen uke siden 21 spørsmål til finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), men var ikke fornøyd med alle svarene de fikk. Derfor har komiteen nå altså sendt 20 nye, finslipte spørsmål om ansettelsesprosessen.

Til tross for at kontrollkomiteen hittil har sendt 40 spørsmål til Vedum i forbindelse med ansettelsen, er det i seg selv ikke indikasjon på at det har funnet sted urent trav, understreker Frølich.

(©NTB)

Flere nyheter: