Menu
En fredsdue slippes fra Nobels Fredssenter på Rådhusplassen i Oslo i forbindelse med fredsprisen for 2021. Foto: Ali Zare / NTB

Kontrollkomiteen vil gi pengehjelp til Nobelinstituttet

Kontrollkomiteen vil sette av over 100 millioner kroner i et fond for å hjelpe Nobelinstituttet ut av pengekrisen de har havnet i.

Av NTB | 22.03.2022 16:04:59

Krig og konflikter: Fondets avkastning skal sikre finansieringen av Nobels fredspris og drift av Det Norske Nobelinstitutt, sier kontrollkomiteens leder Peter Frølich (H) til NTB.

Saken ble behandlet i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité tirsdag. Alle partiene bortsett fra Frp var samstemt om finansieringen.

Direktør Olav Njølstad i Nobelinstituttet sa i sommer til Dagens Næringsliv at de er i pengekrise, og at Nobelkomiteens egenkapital er spist opp om noen år.

– Dette er fantastisk gode nyheter! En gledens dag, sier Njølstad til NTB.

Det er tidligere vurdert å selge Nobel-villaen på Frogner i Oslo for å frigjøre midler, men det slipper de nå.

– Hvis denne ordningen kommer på plass, så er det ikke noe prekært behov for stiftelsen å selge denne eiendommen, sier Njølstad.

Nobelinstituttet får ikke en årlig støtte over statsbudsjettet.

– Det skyldes at vi ønsker at Nobelkomiteen skal være fri for politiske bindinger, sier Frølich.

Det har Njølstad full forståelse for.

– Jeg mener at kontrollkomiteen har funnet en veldig god modell. Jeg tror den er veldig riktig, sier han.

– Målet er at de skal kunne leve av avkastningen. Da må nødvendigvis engangssummen bli av en viss størrelse. Det er ikke utenkelig med et tresifret antall millioner, sier Frølich.

Det stilles krav til Nobelinstituttet for at de skal motta pengene.

– De må opprette et fond med gode kontrollmekanismer. Så lenge de utviser sunn økonomisk styring, så vil partiene bevilge dette i et fremtidig budsjett.

Det er dermed opp til Nobelinstituttet når pengene utbetales, sier han.

– De må finne en struktur på dette som tilfredsstiller kravene vi setter, så kan det bli aktuelt for kommende budsjettrunder, sier Frølich.

– Det har vært et selvstendig poeng fra min side. Jeg mener at dette er et arbeid som kan gjøres i Stortinget. Vi har stått for utredningen. Da kan heller ingen si at regjeringen har vært inne og lagt til rette for støtte. Det er viktig for å sikre vanntette skott mellom regjeringen og Nobelinstituttet.

Komiteen oppfordrer også Oslo kommune til å bidra økonomisk og har fått positive signaler om dette, ifølge Frølich.

– Nobel er en sentral institusjon i Oslo kommune. Vi peker også på Oslo kommunes ansvar for å bli med på å sikre støtten, sier han.

Njølstad er svært lettet over nyheten fra Stortinget.

Akkurat hvor stor sum som skal settes i fondet, er ikke klart.

Han understreker at regjeringen ikke har vært involvert i dette arbeidet.

Flere nyheter: