Menu

Konsumprisindeksen har økt med 6,8 prosent på et år

Prisene har økt med 6,8 prosent det siste året. Som i forrige måneds tall er det særlig matvarepriser og drivstoffpriser som driver veksten.

Av NTB | 10.08.2022 08:10:34

Økonomi og næringsliv: Prisveksten de siste tolv månedene var 0,5 prosentpoeng høyere enn tolvmånedersendringen i juni, som allerede var svært høy.

– En historisk høy prisvekst på matvarer og alkoholfrie drikkevarer i juli var den viktigste årsaken til oppgangen i konsumprisindeksen (KPI) i juli. Vi har ikke noen gang tidligere målt en tilsvarende prisøkning for matvarer fra en måned til en annen i KPI, sier seksjonssjef Espen Kristiansen i SSB.

Flere nyheter: