Menu
Konkurransetilsynet varsler en halv milliard i bøter til fem aktører i bokmarkedet. Her er direktør Lars Sørgard. Foto: Terje Pedersen / NTB

Konkurransetilsynet varsler bøter på en halv milliard til fem aktører i bokmarkedet

Konkurransetilsynet varsler til sammen 502 millioner kroner i bøter til aktører i bokbransjen for ulovlig samarbeid og for å ha delt konkurransesensitiv informasjon.

Av NTB | 24.09.2020 09:37:58

Kultur og underholdning: – Vi ser svært alvorlig på denne typen ulovlig samarbeid, noe størrelsen på de varslede gebyrene understreker, sier avdelingsdirektør Gjermund Nese i Konkurransetilsynet til NTB.

Tilsynet varsler nå at de vil gi til sammen 502 millioner kroner i bøter for ulovlig samarbeid og for deling konkurransesensitiv informasjon. Den konkurransesensitive informasjonen handler om at aktørene ifølge tilsynet har delt fremtidige bokpriser og utgivelsestidspunkter.

Tilsynet varsler at Bokbasen ilegges en bot på 3,89 millioner kroner, Cappelen Damm ilegges en bot på 151,9 millioner kroner, Forlagshuset Vigmostad & Bjørke ilegges en bot på 93,4 millioner kroner, Gyldendal ilegges en bot på 202,4 millioner kroner og Aschehoug ilegges en bot på 50,8 millioner kroner.

Forlagenes morselskaper holdes solidarisk ansvarlig.

Ifølge tilsynet har informasjonsutvekslingen foregått via Bokbasen sin bokdatabase. Forlagene har kjøpt abonnementet Mentor Forlag fra Bokbasen og har på den måten fått tilgang til å dele informasjon om hverandres utgivelser via databasen. De fire forlagene har alle eierandel og styrerepresentasjon i Bokbasen.

Størrelsen på bøtene gis ut ifra selskapenes omsetning, hvor grov overtredelsen ansees for å være og hvor lenge overtredelsen har pågått.

– Vi anser dette for å være en svært grov overtredelse av konkurranseloven. De fleste av disse selskapene har dessuten høy omsetning, og det har pågått i en årrekke. Det reflekteres i bøtenes størrelse, sier Nese.

Han sier at forskjellen i gebyrene har bakgrunn i aktørenes omsetning, og at de anser overtredelsen for å være like grov for alle fem.

– Vi gjorde omfattende beslag under denne bevissikringen. Nå har vi gjennomgått og analysert disse og har snakket med de involverte partene. På bakgrunn av dette mener vi at de har handlet i strid med konkurranseloven, sier Gjermund Nese.

– Vår vurdering er at forlagene systematisk har lagt inn informasjon om egne utgivelser i databasen og vært kjent med at andre forlag kunne hente ut denne informasjonen. Informasjonsutveksling som omfatter fremtidige priser, er i kjernen av hva som anses som skadelig for konkurransen og kan føre til at forbrukerne må betale høyere priser, sier prosjektleder Jan Petter Fedje i Konkurransetilsynet.

Konkurransetilsynet understreker at vurderingene som presenteres i varselet er foreløpige, og at det ikke er truffet endelig vedtak i saken.

Selskapene har frist til 24. november 2020 med å komme med merknader til varselet.

– For Cappelen Damm framstår en slik virkelighetsbeskrivelse som fullstendig absurd, sier administrerende direktør Tom Harald Jenssen i Cappelen Damm.

– Basen er ikke brukt slik Konkurransetilsynet hevder, men for å informere bokhandlere og bokkjøpere om planlagte nye utgivelser og en imponerende bredde av tidligere utgitte bøker med tilhørende nødvendige og oppdaterte metadata, sier Jenssen.

Administrerende direktør Tone Løyland i Bokbasen sier at de har mottatt varselet.

– Vi er veldig overrasket, sier hun.

Tilsynets foreløpige vurdering er at forlagenes utveksling av informasjon kunne begrense konkurransen ved å gjøre det mulig å koordinere bokpriser, utvalget av bøker og tidspunkt for utgivelse til skade for forbrukerne.

Konkurransetilsynet startet etterforskningen av aktørene i bokbransjen på eget initiativ, etter at de ble oppmerksomme på praksisen. Det resulterte i razziaer i januar 2018 hos de fem som nå har fått varsel om bøter.

Konkurransetilsynets foreløpige vurdering er at Bokbasen har tilrettelagt for informasjonsutvekslingen og dermed deltatt i det ulovlige samarbeidet.

NTB har vært i kontakt med Gyldendal, Aschehoug, Vigmostad & Bjørke og Cappelen Damm. Samtlige av forlagene bestrider Konkurransetilsynets vurderinger.

Flere nyheter: