Menu
Kjerstin Braathen er konsernsjef for DNB. Foto: Annika Byrde / NTB

DNB kjøpe Sbanken

Konkurranseklagenemnda gir DNB medhold i deres klage på Konkurransetilsynets nei til at de får kjøpe konkurrenten Sbanken. Dermed godkjennes oppkjøpet.

Av NTB | 16.03.2022 18:40:04

Kriminalitet og rettsvesen: – Dette er nyheten vi har ventet og håpet på. DNB og Sbanken har mye til felles allerede, og vi gleder oss til å vise kundene hva vi kan få til sammen, sier konsernsjef Kjerstin Braathen i DNB.

Konkurranseklagenemnda besluttet onsdag å oppheve Konkurransetilsynets vedtak om å forby DNBs oppkjøp av Sbanken. Vedtaket er endelig. Det betyr at oppkjøpet likevel godkjennes, skriver nemnda i en melding på sine nettsider.

– I første omgang betyr dette at vi endelig får lov til å snakke med våre nye kolleger i Sbanken og bli bedre kjent, sier Braathen.

Etter to varsler om at det kunne bli aktuelt å stanse oppkjøpet, ga Konkurransetilsynet 16. november sitt endelige nei.

Konkurransetilsynet begrunnet avslaget med at oppkjøpet ville føre til dårligere konkurranse og betingelser for fondskunder.

– Verken selskapenes svar på tilsynets bekymringer eller deres forslag til avhjelpende tiltak har endret Konkurransetilsynets vurdering. Vi mener fortsatt at DNBs kjøp av Sbanken vil føre til svekket konkurranse og dårligere betingelser for bankkunder som ønsker å spare i fond. Tilsynet har derfor konkludert med at dette oppkjøpet ikke kan gjennomføres, sa daværende konkurransedirektør Lars Sørgard den gang.

DNB var uenige i avslaget og klagde 3. desember til Konkurranseklagenemnda, som behandler klager for alle vedtak som Konkurransetilsynet fatter.

– Vi skal nå sette oss nøye inn i nemndas vurdering, sier konkurransedirektør Tina Søreide.

Konkurransetilsynets prosjektleder Magnus Friis Reitan sier at de er skuffet over avgjørelsen.

– Vi tar Konkurranseklagenemndas avgjørelse til etterretning, men er selvsagt skuffet over at nemnda konkluderer ulikt oss, sier han.

– Det blir ingen umiddelbare endringer i bankhverdagen for kundene og de fleste ansatte på en god stund. Selve sammenslåingen ligger et stykke fram i tid, og fram til da vil vi fortsatt være to banker med ulike kunder, løsninger og produkter, sier Braathen.

DNB opplyser også at Sbanken- og DNB-ansatte vil bli likeverdige ansatte i konsernet, og at endringer vil skje i tett samarbeid mellom selskapene. Arbeidsvilkårene forblir uendret for ansatte i Sbanken og DNB etter oppkjøpet.

Det var 15. april i fjor at det ble kjent at DNB ville kjøpe konkurrenten Sbanken. I juni ble det kjent at DNB hadde sikret seg 90,9 prosent av aksjene i banken til 108,85 kroner per aksje og dermed var i posisjon til å tvangsinnløse de resterende aksjene.

«Konkurranseklagenemnda har, i motsetning til Konkurransetilsynet, kommet til at det ikke er sannsynliggjort at sammenslåingen mellom disse aktørene vil kunne medføre betydelig konkurranseskade i det relevante marked. Nemnda har blant annet lagt vekt på at det finnes andre aktører som er nære konkurrenter til både DNB og Sbanken, og som er egnet til å erstatte hele eller store deler av konkurransepresset som i dag utøves av Sbanken.» skriver nemnda.

DNB opplyser at oppkjøpet nå vil bli gjennomført innen ti virkedager. Selve sammenslåingen av bankene er forventet å skje innen et års tid. Sbanken vil etter hvert bli et heleid datterselskap av DNB inntil alt er klart for å slå de to bankene sammen.

Flere nyheter: