Menu
Espen Andersen Bråthen er dømt til tvungent psykisk helsevern etter angrepet i Kongsberg i fjor høst. Bildet hentet er fra en Youtube-video han la ut i 2017. Foto: Skjermdump fra video / NTB

Kongsberg-aktor håper dommen vil sette punktum

Statsadvokat Andreas Christiansen håper dommen mot Espen Andersen Bråthen vil avslutte saken for befolkningen i Kongsberg. Bråthen aksepterer dommen.

Av NTB | 24.06.2022 11:30:52

Kriminalitet og rettsvesen: – Jeg tenker at tingretten har kommet til rett konklusjon. Vi håper dommen kan være med å sette punktum for denne saken, og at den vil lette prosessen for lokalbefolkningen i Kongsberg, sier statsadvokat Andreas Christiansen.

Buskerud tingrett dømmer 38-årige Bråthen til tvungent psykisk helsevern. Det er i tråd med påstanden både fra påtalemyndigheten og Bråthens forsvarer. Retten mener hensynet til samfunnsvern er helt sentralt i saken, og at Bråthen kan behøve oppfølging resten av livet.

– Dommen er som ventet. Bråthen har allerede tatt stilling til dommen og sagt at han kommer til å akseptere den, sier advokat Elling Dahl til NTB.

Dahl var medforsvarer sammen med advokat Fredrik Neumann under rettssaken mot Bråthen i mai.

– Det er all grunn til å tenke at denne saken er ferdig, sier advokaten videre.

I dommen drøfter sorenskriver Liv Synnøve Taraldsrud hvorfor Bråthen må dømmes til behandling på sykehus, og ikke bare kan være tvangsinnlagt gjennom et administrativt vedtak. Hun trekker fram at psykiatrien preges av ressursmangel, og at det har vært en tendens mot mindre bruk av tvang de siste årene.

– Retten mener at hensynet til samfunnsvern er helt sentralt i denne saken, står det i dommen.

Statsadvokaten sier dommen er helt i tråd med påtalemyndighetens syn.

– Vi mente det ut ifra samfunnsvernet var nødvendig med dom på tvungent psykisk helsevern slik at påtalemyndigheten vil ha muligheten til å mene noe om eventuell prøveløslatelse, sier Christiansen.

I dommen beskrives saken som så spesiell at det er grunn til å gi de etterlatte høyere oppreisningserstatning enn normert av Høyesterett. De tilkjennes erstatninger opp mot 500.000 kroner, men ettersom Bråthen er uføretrygdet, må han bare betale om lag 10 prosent. Resten dekkes av Voldsoffererstatningen.

– At Bråthen ble dømt til tvungent psykisk helsevern og forholdsvis høye oppreisningserstatninger, var som forventet. At han fikk lempet på ansvaret sitt var også forventet, sier bistandsadvokat Haakon Fredrik Borgen for ni av de fornærmede, til NTB.

Han mener de høye erstatningssummene viser at retten har tatt hensyn til alvorligheten i handlingene.

– Alle de som var i bybildet i Kongsberg den dagen, har opplevd subjektivt å ha vært utsatt for et drapsforsøk. Det synet fikk vi fram i retten på en god måte. Så tar vi til etterretning at retten ikke har vært enig i vår opplevelse av det, sier han.

Det innebærer at han var utilregnelig da han drepte Gun Marith Madsen, Hanne Merethe Englund, Andréa Meyer, Gunnar Erling Sauve og Liv Berit Borge, og forsøkte å drepe og truet flere andre.

– Når det gjelder hensynet til handlingens alvor og grovhet, viser retten til at drapene har skjedd på en særdeles brutal og gruvekkende måte. De etterlatte har vært sterkt berørt av handlingen, heter det i dommen.

Tingretten sammenligner hendelsene i Kongsberg med 22. juli-saken, hvor det ble funnet grunnlag for å heve erstatningstaket.

– Dette er grusomme gjerninger som er vanskelig å tilskrive en person med normal virkelighetsforståelse og funksjonsevne, skriver retten i sin begrunnelse om reaksjonen.

Under rettssaken fortalte 38-åringen at han følte at han måtte gå ut og drepe mennesker slik at han selv kunne bli gjenfødt til et bedre liv. Med pil og bue oppsøkte han først den lokale matbutikken Coop Extra på Nytorget i Kongsberg. Der skjøt han piler mot en rekke personer og traff tre av dem, men uten at noen ble påført livstruende skader.

Deretter drepte han fem mennesker med kniv.

Bråthen har helt siden drapene 13. oktober i fjor vært innlagt på sikkerhetsavdelingen ved Dikemark sykehus, hvor han får behandling.

– Retten mener også tiltaltes alvorlige sinnslidelse tilsier at han ikke vil bli helt frisk, og at det vil kunne bli nødvendig med medisiner og oppfølging livet ut. Dette innebærer at det vil være et særlig behov for fremtidig kontroll med tiltalte gjennom påtalemyndigheten og domstolene, skriver dommeren videre.

Utfallet var ventet fordi både påtalemyndigheten og forsvareren under rettssaken sa seg enige med de rettspsykiatrisk sakkyndige. De slo fast at han lider av kronisk paranoid schizofreni.

Retter påpeker at handlingene som er begått, i seg selv bærer preg av meget sterk grad av alvorlig svikt i virkelighetsforståelse og funksjonsevne.

(©NTB)

Flere nyheter: