powergym
Menu
Karmsundgata - Rabatter skal skille sykkel- og bilveien fra hverandre. - Foto: Statens vegvesen

Konflikt om Karmsundgata

Nok en gang er planene for å utbedre Karmsundgata i Haugesund utsatt. denne gang er det konflikt mellom Haugesund kommune og Statens Vegvesen.

Av Egil M Solberg | 23.03.2017 11:29:44

Haugesund kommune vil ha på plass en kostbare sykkel- og gangbro-løsning i krysset mellom Karmsundgata og Storesundgata. Det er vegvesenet ikke enige i, skriver Haugesunds Avis i dag.

Prosjektet til 300 millioner kroner i Karmsundgata sør er allerede prioritert i brompengepakken, men etter at politikerne kom med nye krav til sykkel- og gangvei har prosjektet stoppet opp.

Reguleringsplan for Karmsundgata sør ble vedtatt i bystyret i september 2015, men fortsatt har partene ikke greid å komme til enighet.