Menu
ARKIVBILDE: Daniel Deniazi

Kommuner som stenger skoler må ha en god plan

Barneombud Inga Bejer Engh krever at kommuner som stenger eller innfører rødt nivå på skolene, har gode planer for å motvirke negative konsekvenser.

Av NTB | 15.03.2021 22:04:23

Medisin og helse: – Jeg ser at da vi stengte ned i mars, så manglet det en plan. Nå når det har gått et år, forventer jeg at kommunene har en plan for hvordan de skal redusere konsekvensene av tiltaksbyrden for barn og unge, sier barneombudet til NTB.

– Når kommunen har kommet til en konklusjon om at de er nødt til å sette inn strengere tiltak, da har de også en plikt til å ha en plan for hvordan man reduserer de negative konsekvensene. Det kan ikke være opp til den enkelte skolen, understreker Engh.

Hun sier det blant annet må legges til rette for at sårbare barn får et fysisk skoletilbud. Hun understreker at det er viktigere enn noensinne å ha den planen, ettersom de negative konsekvensene av stengte skoler blir verre jo lenger tid som går.

– Barna rammes hardere nå enn i fjor

– Det å ha den planen klar er en viktig prioritet, sammen med at den digitale undervisningen holder høy kvalitet, og at det er reell undervisning, ikke at elevene sitter alene og gjør lekser. Det vi har sett under koronaen, er at det er ganske varierende hvor god den har vært, sier Engh.

Hun ber kommunene sørge for at også andre ansatte i skolen, som helsesykepleiere, er proaktive overfor elevene.

– At man aktivt oppsøker de elevene man er bekymret for, og ikke sitter og venter, bør inngå som en del av kommunens plan, sier Engh.

For barn på ungdomstrinnet i Oslo har det vært redusert undervisningstilbud i snart et halvt år. Denne uken stenges ungdomsskoletrinnet helt ned i hovedstaden, mens det samme gjelder 5. til 7. trinn i enkeltbydeler.

– De negative konsekvensene er langt større i dag enn de var i mars. Det er fordi det er gått et helt år med inngripende tiltak. Det er veldig viktig inn mot den vektingen kommunen skal gjøre av behov for inngripende tiltak opp mot de negative konsekvensene det får, sier Engh.

– I Oslo har ungdomsskoleelevene både vært med på den første nedstengningen i fjor, så har de siden november til nå hatt et svært redusert undervisningstilbud. Jo lenger tid som går, jo større blir de negative konsekvensene, slår barneombudet fast.

Ber om korte nedstengninger

Hun ber derfor kommunene være tydelige på at det kun strammes inn for korte perioder av gangen, og at det må gjøres nye avveininger kontinuerlig.

– Det ligger i hele lovens system at når de setter inn tiltak, må det gjelde kort tid av gangen, så må man med svært korte intervaller foreta nye avveininger. Kommunene plikter å ta den vurderingen jevnlig, sier Engh.

(©NTB)

Flere nyheter: