Menu
Svevestøv kan blant annet føre til forverring og utvikling av sykdommer i luftveiene og hjerte- og karsystemet hos mennesker. Fra 1. januar ble det strammere grenseverdier for svevestøv i norske kommuner. Foto: Bjørn Sigurdsøn / NTB

Kommunene overholdt grenseverdiene for luftkvaliteten i fjor

Norske kommuner overholdt grenseverdiene for luftkvalitet i fjor. Men nye regler vil gjøre det vanskeligere for norske byer framover.

Av NTB | 28.04.2022 09:15:50

Natur og miljø: Foreløpige måledata for i fjor viser at det ikke var noen brudd på de daværende grenseverdiene i forurensningsforskriften. Men fra 1. januar ble det nye regler for hvor mye svevestøv som er tillatt i utendørsluften.

Det gjør det vanskeligere for kommunene.

– De nye grenseverdiene for uteluften som ble innført fra 2022, vil kunne kreve tiltak for å redusere nivåene av svevestøv i flere kommuner, men helsegevinstene vil være mye større enn kostnadene, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Dersom de nye grenseverdiene hadde vært gjeldende i fjor, ville flere kommuner hatt brudd på minst én av de nye grenseverdiene for svevestøv. Foreløpige data viser at både Oslo, Drammen og Lørenskog allerede har brutt grenseverdien for antall døgn med høye nivåer av svevestøv.

I Norge er det utslipp fra veitrafikk og vedfyring som er de viktigste kildene til lokal luftforurensning.

(©NTB)

Flere nyheter: