Menu
Regjeringen vil også foreslå endringer i plan- og bygningsloven slik at kommunene raskt og effektivt kan ta imot og bosette flyktninger fra Ukraina. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Kommunene får 1 milliard ekstra for å bosette ukrainske flyktninger

Tilskuddet til utleieboliger økes med 1 milliard kroner for å støtte kommunene med bosetting av ukrainske flyktninger.

Av NTB | 01.04.2022 12:04:36

Økonomi og næringsliv: – For å få fortgang i arbeidet vil vi også øke tilskuddet i hvert boligprosjekt, slik at det dekker 30 prosent av investeringen, sier kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram (Sp) i en pressemelding.

Regjeringen vil dessuten sørge for at kommunene kan sette i stand ubrukte boliger.

De tilskuddsfinansierte boligene blir ikke øremerket ukrainere, og kommunene kan senere disponere dem til andre vanskeligstilte på boligmarkedet, heter det i pressemeldingen.

Regjeringen vil også foreslå endringer i plan- og bygningsloven slik at kommunene raskt og effektivt kan ta imot og bosette flyktninger fra Ukraina.

– Jeg har allerede vedtatt en midlertidig forskrift om unntak fra byggesaksbehandling for å sikre rask etablering av akuttinnkvartering. Jeg kommer også til å utvide forskriften til å omfatte omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere under 15 år, barnehager, skoler og midlertidig bruksendring av hytte til bolig, sier Gram.

Forslaget vil også åpne for at kommunene kan gi unntak for oppføring av nye boliger, med enklere standard.

(©NTB)