reklame for Sheiken Bowling
Menu
Det skal ikke går til hekkane når Hekk-Anne passer på.

Kommune-Kari har fått seg en venninne

Siste skudd på stammen fra Haugesund kommune er Hekk-Anne. Dette er den nye figuren i samme stil som Kommune-Kari. Og ja, det dreier seg blant annet om hekker.

Av Egil M Solberg | 06.04.2022 21:48:05

Beplantning: Om du ferdes rundt omkring i Haugesund kommune vil du møte på Hekk-Anne på plakater, sosiale medier og på noen kommunale biler.

Men hvem er egentlig Hekk-Anne?

Hekk-Anne er kommunens spesialist på hekk og relaterte utfordringer. Hun er genuint interessert i trafikksikkerhet og at alle ferdes trygt rundt omkring i kommunen

Hekk-Anne sier følgende:

«Hekken skal ikke velte seg utover fortauet, der skal barn og andre gå. Brannbiler, ambulanser og kostebiler skal også frem og ha god sikt. Har du en hekk som vokser over styr, klipp den så snart som mulig.»

Slik holder du gaten din trafikksikker

Grunnregel: Klipp hekker og busker slik at de ikke vokser ut over eiendomsgrensen din. Fotgjengere, rullestolbrukere, syklister og andre skal ikke tvinges ut i vegbanen av vegetasjon.

Hekk, busker og trær skal ikke skjule trafikkskilt, veinavnskilt, signalanlegg eller gatelys.

Små barn rundt hjørnet skal være synlige for bilister og syklister.

Trafikanter, busser, utrykningskjøretøy, renovasjonsbiler og vedlikeholdsmaskiner skal ikke bli hindret av vegetasjon.

Kryss, avkjørsler og svinger, som krever fri sikt, skal vegetasjonen ikke være høyere enn 50 cm. Også når det er snø.

Greiner fra trær over fortau, gang- og sykkelvei og sykkelfelt må henge minst 3,0 meter over bakken. Fri høyde over kjørevei skal være minst 5,0 meter.

Du må rydde greiner som knekker og faller ned, og etter at du har klippet hekken.

Hekk-Anne vil gjerne gjøre byen trygg for alle. Hjelp henne og oss å bli bedre. Meld om feil og mangler på vann, avløp, renovasjon, natur og miljø, veier og sykkelstier, parker og andre uteområder med tjenesten vår VOF.

Flere nyheter: