reklame for Sheiken Bowling
Menu
Konsernsjef Eldar Sætre i Equinor i forkant av fredagens pressekonferanse. Foto: Jil Yngland / NTB

Knusende kritikk av Equinors USA-eventyr

Equinors styre og ledelse refses i en rapport som har undersøkt selskapets virksomhet i USA. – Særdeles lite hyggelig lesning, sier Equinor-sjef Eldar Sætre.

Av NTB | 09.10.2020 12:08:29

Økonomi og næringsliv: – Det meste av det rapporten beskriver, er kjent og er særdeles lite hyggelig lesning, sa Sætre på en pressekonferanse i selskapets lokaler på Fornebu i Bærum fredag formiddag.

– Rapporten gir en samlet fremstilling av en rekke uheldige forhold og for dårlig funderte forretningsmessige valg på veien, sa konsernsjefen.

Bakgrunnen for rapporten er Equinors store økonomiske tap i USA de siste tiårene. Dagens Næringsliv avslørte i mai at Equinor har hatt en omfattende ukultur og sløsing i forbindelse med selskapets satsing i USA, der selskapet har tapt over 200 milliarder kroner.

Staten eier for øvrig 67 prosent av Equinor.

Mellom 2007 og 2019 hadde Equinor et regnskapsmessig tap på 21,5 milliarder dollar, tilsvarende 161 milliarder kroner, sa Moe-Helgesen da hun la fram rapporten.

– Vi har sett enkelteksempler på manglende kostnadsfokus og beslutninger i strid med konsernets retningslinjer, sa hun.

Rapporten peker også på at ledelsen hadde begrenset erfaring innenfor landbasert virksomhet i USA og trekker fram en manglende kontinuitet i sentrale roller, noe som påvirket selskapets oppfølging og drift på en negativ måte.

I tillegg økte aktiviteten i den landbaserte virksomheten raskere enn det viktige støttesystemer kunne håndtere, ifølge rapporten.

– Styret og ledelsen burde ha sett og grepet tak i utfordringen tidligere, og det er nå styrets og ledelsens ansvar å sikre at vi tar læring fra dette, sier styreleder Jon Erik Reinhardsen i Equinor.

Equinor ble selv kjent med problemene internt i 2014. Siden den gang har det blitt iverksatt omfattende forbedringstiltak. Disse tiltakene har bidratt til at internkontrollen i USA i dag er vesentlig forbedret, konkluderer rapporten.

– Det er likevel fortsatt rom for forbedringer, la Moe-Helgelsen til.

Rapporten gir derfor Equinor noen anbefalinger om hvordan selskapet bør foreta oppkjøp og integrere nye enheter utenfor sin kjernevirksomhet.

På direkte spørsmål om Equinor angrer på sin USA-satsing, svarte Sætre følgende:

– Gitt det vi vet i dag, er det helt klart investeringer og enkeltbeslutninger jeg gjerne skulle vært foruten, sa konsernsjefen.

Kort tid etter avsløringene leide Equinor inn statsautorisert revisor og partner Eli Moe-Helgesen i PwC for å gjennomgå selskapets utenlandsinvesteringer i USA. I arbeidet med rapporten har det blitt gjennomført 120 intervjuer, og man har gått gjennom dokumentasjon tilbake til 2005.

Blant hovedfunnene i rapporten er at selskapets vekststrategi i USA førte til for lite fokus på verdiskapning og kontroll.

Olje- og energiminister Tina Bru (H) uttalte i etterkant av avsløringene at hun forventet at Equinor har ryddet opp i USA-satsingen sin. Bru har fått overlevert rapporten fra PwC.

Flere nyheter: