Menu
Data fra Global Footprint International viser at jordas ressurser for i år allerede er brukt opp. Dermed er overforbruket er i gang, og resten av året vil være et økende misforhold mellom forbruk og det jorda har av ressurser. Her fra en fiskebåt i Florida i USA. Foto: Douglas R. Clifford / AP / NTB

Klodens ressurser for i år er allerede oppbrukt – Norge høyt opp på forbruksliste

Jordas ressurser er allerede oppbrukt for 2021, og dette skjer stadig tidligere for hvert år. Norge er på 27. plass over hvilke land som forbruker mest.

Av NTB | 29.07.2021 11:09:35

Sosiale forhold: Torsdag er det Jordas overforbruksdag, ifølge Global Footprint International

Jordas overforbruksdag faller hvert år på den dagen i året hvor beregningene viser at ressursene er brukt opp.

Det betyr at overforbruket dermed er i gang, og resten av året vil være et økende misforhold mellom forbruk og det jorda har av ressurser. Verden har for eksempel brukt opp den mengden fisk og trevirke som jorda evner å produsere i løpet av et år.

I år kommer dagen tre uker tidligere enn i fjor, da koronapandemien bremset forbruket og uttaket av ressurser, sier Bo Øksnebjerg, dansk generalsekretær i WWF.

– Bortsett fra under koronaen går det stadig dårligere, år for år. Menneskets forbruk av ressurser er stigende. Og siden vi når er på vei ut av pandemikrisen, betyr det at menneskene vil ta for seg som aldri før, sier han.

– Dersom vi fanger flere fisk enn det fiskebestandene kan regenerere på ett år, så blir det stadig færre fisk i havet. Og det som er i ferd med å skje nå, er at vi presser naturen så hardt at vi er i ferd med å gå tom for ressurser, sier han.

Han legger til at forbruket ikke nødvendigvis skal gå i null, men at det må være i balanse. Hvis man ser klodens forbruk under ett, tilsier det at vi har 1,7 klode å høste fra, påpeker WWF-lederen.

De siste 50 årene har jordas ressurser vært brukt opp på følgende datoer:

* 1970: 30. desember.

* 1980: 4. november.

* 1990: 10. oktober.

* 2000: 22. september.

* 2010: 6. august.

Og de siste årene har datoene variert i slutten av juli, med unntak av koronaåret 2020.

Qatar topper listen over landene med størst forbruk av ressurser. Like bak er Luxembourg og De forente arabiske emirater. Mens Danmark og Sverige er på henholdsvis 14. og 19. plass, ligger Norge på 27. plass.

Det er som i privatøkonomien, man kan ikke bruke mer enn man tjener og – slik er det også med naturens ressurser, sier Øksnebjerg.

For 50 år siden ble ikke jordas ressurser uttømt før i desember, altså en situasjon med tilnærmet likevekt.

(©NTB)

Flere nyheter: