Menu
Rapporten Klimakur 2030 ble presentert og overrakt klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn på Sentralen i Oslo. Fra v.: Veidirektør Ingrid Gahl Hovland, Avdelingsdirektør i Landbruksdirektoratet Geir Grønningsæter, miljødirektør Ellen Hambro, avdelingsdirektør i NVE Anna Vera Skriverhaug, avdelingsdirektør i Kystverket Sven Martin Tønnessen. Klimakur 2030 er en utredning av ulike tiltak og virkemidler som kan gi minst 50 prosent reduksjon i ikke-kvotepliktige utslipp i 2030 sammenlignet med 2005. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

Klimakur: Nordmenn må spise mindre kjøtt og mer grønnsaker

Ved å spise mindre rødt kjøtt og mer plantebasert kost kan man redusere utslippet i jordbruket med 5,1 millioner tonn CO2-ekvivalenter, ifølge Klimakur.

Av NTB | 31.01.2020 10:00:52

Økonomi og næringsliv: I utredningen står det at det er gjennom kostholdsendring og mindre matsvinn det største potensialet for kutt i jordbrukssektoren ligger.

Deretter må jordbruket tilpasse produksjonen til etterspørselen og øke produksjonen av korn, frukt, bær og grønt der forholdene er egnet. Endringene forutsetter en stor holdningsendring hos forbrukerne, sa Geir Grønningsæter i Landbruksdirektoratet da utredningen ble lagt fram fredag.

Ifølge utredningen vil 1 million dekar jordbruksareal med dette scenarioet gå ut av drift, noe som utgjør over 10 prosent av det norske jordbruksarealet.

– Hvor store disse konsekvensene vil få for jordbruket, avhenger av hvor fort endringene skjer og hvordan jordbruket klarer å omstille seg, sa Grønningsæter.

Den største barrieren for mange av disse tiltakene er at de ikke er lønnsomme med dagens støttemidler, heter det i utredningen.

Statssekretær Widar Skogan (KrF) i Landbruksdepartementet sa under framleggingen av utredningen at norsk landbruk er allerede godt i gang med å bli mer klimasmarte, men at de står overfor mange utfordringer.

– Spis norsk, spis opp maten, ingen matsvinn – så skal vi få dette til, sa han.

– Valgte scenario vil føre til en reduksjon i norsk husdyrproduksjon som vil gi en redusert sysselsetting på 5.000 årsverk i denne perioden, sa han videre.

I utredningen foreslås det mange tiltak som kan iverksettes i jordbrukssektoren. Blant tiltakene er ulike fôr- og gjødseltiltak og tiltak for økt karbonbinding.

(©NTB)

Flere nyheter: