Menu
Flere tusen mennesker deltok i klimabrølet i Oslo i august. Språkrådet har kåret «klimabrøl» til årets ord i 2019. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

«Klimabrøl» er kåret til årets ord 2019

Barn og unges klimaengasjement setter avtrykk i språket. Språkrådet har kåret «klimabrøl» til årets ord i 2019.

Av NTB | 03.12.2019 07:14:04

Vær: Klimabrøl topper lista over de ti mest interessante nyordene i år. Språkrådet mener ordet viser den kraftfulle og alarmerende styrken i de unges klimaengasjement.

Over hele landet har ungdommer samlet seg til klimastreik, og i august samlet tusenvis av mennesker seg til markeringer i femten norske byer for å brøle for klimaet.

– Ordet oppsummerer styrken som særlig ungdom har vist dette året. Andreleddet -brøl bruker vi ellers i språket vårt for å uttrykke voldsom begeistring, gjennom ord som seiersbrøl, tribunebrøl og kollenbrøl, sier seniorrådgiver Dagfinn Rødningen i Språkrådet.

– Ordet klimabrøl er interessant som nylaging, fordi det i denne sammenhengen gir assosiasjoner til sinne og protest, sier han.

– Dette er en kreativ sammensetning, der forleddet bunad- gir assosiasjoner til det trauste og tradisjonelle, mens etterleddet -gerilja er forbundet med noe spontant og uregjerlig. Slik oppstår det en indre spenning i ordet, som på en treffende måte illustrerer konflikten mellom by og land, sier professor Gisle Andersen ved NHH.

Ordene som topper listen, er: kjøttskam, scenenekt, kveikøl, overturisme, sovekapsel, helsesykepleier, havvind og skrønike.

«Viktige kriterier for kåringa er at ordene skal være aktuelle, mye brukt, levedyktige og ha god språklig kvalitet», påpeker Språkrådet.

I fjor ble skjebnelandsmøte kåret til årets ord. Begrepet falske nyheter og ordet hverdagsintegrering er tidligere kåret til årets ord.

I kåringen brukes det blant annet et dataverktøy som fanger opp nye ord fra store riks- og regionaviser.

Klimabrøl ble utfordret av et annet nyord som signaliserer protest: bunadsgerilja. Bunadskledde demonstranter har i år aksjonert for bevaring av sykehustilbudet flere steder i landet.

Årets ord blir kåret av Språkrådet i samarbeid med Gisle Andersen ved NHH. Ordene kan være nyord, men det kan også være ord eller nyere uttrykk som har preget året.

Flere nyheter: