Menu
Olje- og energiminister Terje Søviknes og Terje Halleland i Energi og miljøkomiteen er begge svært fornøyd med utviklingen i den norske gassektoren. FOTO: Privat

Klar rekord for norsk gasseksport

40 år etter starten på det norske gasseventyret, ble det satt en klar rekord for norske gassleveranser til Europa i 2017.

Av Egil M Solberg | 11.01.2018 13:42:41

I 2017 transporterte Gassco 117,4 milliarder standard kubikkmeter gass gjennom rørsystemet fra Norge til Europa. Det er en solid økning på 8 prosent fra 2016 og det klart høyeste volumet i de 40 årene med norsk gasseksport.

– At norsk gasseksport til Europa setter en så klar rekord etter 40 år viser hvilken nøkkelrolle norsk gass spiller for Europas energiforsyning. Norsk gass dekker i dag rundt en fjerdedel av Europas gassforbruk og vil også i årene som kommer være en sikker energikilde for europeiske forbrukere, sier Frode Leversund, administrerende direktør i Gassco.

Gassco er operatør for den norske gassinfrastrukturen, inkludert rørledninger, prosessanlegg i Norge og mottaksterminaler i Tyskland, Belgia, Frankrike og Storbritannia.

– I Gassco er vi stolte over å drive dette systemet med høyeste mulig regularitet, slik at Europa sikres trygge og pålitelige leveranser. Vi har en effektiv og trimmet organisasjon som er klar til å levere i henhold til de forventningene som stilles til oss, sier Leversund.

I 2017 ble det oppnådd en gjennomsnittlig regularitet i Gassled på 99,48 prosent.

Økning også for våtgass
Leveransene av flytende våtgass (NGL) og kondensat fra prosessanleggene på Kårstø og Kollsnes var 10,2 millioner tonn i 2017, en økning fra 10,0 millioner i 2016.

Flere nyheter: