Menu
Avdelingsdirektør Line Vold og Folkehelseinstituttet la onsdag fram FHIs ukerapport for uke 2. Der kommer det fram at antall registrerte smittetilfeller i uke 2 gikk ned med 36 prosent sammenlignet med uka før. Foto: Berit Roald / NTB

Klar nedgang i registrerte smittetilfeller forrige uke

I forrige uke ble det registrert 2.972 smittetilfeller i Norge. Det er en nedgang på 36 prosent fra uka før.

Av NTB | 20.01.2021 15:23:16

Medisin og helse: Andelen smittede var høyest i aldersgruppen 20–39 år og 13–19 år, men smitten gikk ned i alle aldersgrupper. Antall registrete smittetilfeller gikk også ned i alle landets fylker.

I sin ukerapport for uke 2 opplyser Folkehelseinstituttet at nedgangen i meldte smittetilfeller kan være et resultat av de forsterkede smitteverntiltakene som ble innført på nyåret.

FHI skriver i rapporten at smittespredningen har vært synkende siden 4. januar, med et gjennomsnittlig reproduksjonstall (R-tall) på 0,7. Det betyr at hver smittede person i gjennomsnitt smitter 0,7 personer.

FHI fulgte i sist uke opp smittesituasjonen i Oslo, Sarpsborg, Fredrikstad og Bardu, i tillegg til nærmere 35 utbrudd og hendelser.

I rapporten skriver Folkehelseinstituttet også at virus som antas å være noe mer smittsomt, i uke 1 ga et smitteutbrudd ved Drammen sykehus. Ellers er det tre undergrupper av viruset som nå er mest utbredt i Norge.

Det er så langt påvist 33 tilfeller av den engelske virusmutasjonen i Norge og ett tilfelle av den sørafrikanske virusvarianten. Alle er direkte importtilfeller eller nærkontakter til disse.

Årsaken er trolig innreise etter jule- og nyttårsferie og innføring av obligatorisk testing ved ankomst.

Videre kommer det fram i rapporten at 43 prosent av de registrerte koronatilfellene i forrige uke er blant utenlandskfødte, og blant nye pasienter innlagt på sykehus var 48 prosent født utenfor Norge.

På sykehusene har tallet på koronapasienter vært nokså stabilt de siste ukene.

I uke 1 ble det utført 18.660 koronatester på grenseovergangene, mens det i forrige uke ble utført 16.322 tester. Andelen positive prøver gikk også ned fra 1,2 prosent (231 koronapositive) i uke 1 til 0,7 prosent (121 koronapositive) i uke 2.

Det var en nedgang på 29 prosent i antall personer som ble testet i forrige uke sammenlignet med uka før. Andelen positive blant de ttestede gikk også ned – fra 2,5 prosent i uke 1 til 2,2 prosent i uke 2.

Folkehelseinstituttet skriver at overvåkingsdata indikerer at antall og andel smittet i utlandet har vært høyere de siste to uker enn i ukene før.

I uke 2 var det en nedgang i antall testede på de elleve teststasjonene på grenseovergangene i Eidskog, Halden, Karmøy, Kristiansand, Marker, Meråker, Sandefjord, Sola, Stjørdal, Trysil og Ullensaker sammenlignet med uka før.

Flere nyheter: