Menu
Kolonnekjøring i tunnel. Illustrasjonsbilde: Silje Drevdal / Statens vegvesen

Klar for Seljestad-Røldal om to år

E134 Røldal-Seljestad ligger inne i første periode i kommende NTP. Dersom prosjektet får økonomiske midler kan kontrakt lyses ut allerede i 2022, med byggestart i 2023.

Av Egil M Solberg | 24.03.2021 20:54:04

Veiprosjekt: E134 Røldal – Seljestad er et av vegprosjektene som Statens vegvesen spilte inn til Samferdselsdepartementet i arbeidet med Nasjonal transportplan 2022-2033.

Det er det første byggetrinnet på strekninga E134 Vågslid – Seljestad.

– Prosjektet markerer starten på utbedringen av E134 som er en av hovedvegene mellom øst og vest, og er svært viktig for tungtransporten. Mer forutsigbar reisetid på fjellovergangene er viktig for å øke konkurranseevnen til næringslivet, sier prosjektdirektør i utbyggingsdivisjonen Kjartan Hove i Statens vegvesen.

Tungtrafikkandelen på E134 er høy, og strekningen mellom Røldal og Seljestad er spesielt krevende for tungtransporten med hårnålssvinger, bratt vei og tunneler. Hovedgrepet mellom Seljestad-Røldal er bygging av en ny tunnel på ca. 12,7 km fra Røldal til Seljestad.

– Ny Røldalstunnel vil gi stor innsparing i lengde, høgdemeter, kjøretid, drivstoffkostnad og klimautslepp, sier prosjektleder i Statens vegvesen Åge Jonn Hillestad.

Tunnelen vil få en stigning på 1,4 prosent vestover, noe som er langt mer gunstig enn dagens to tunneler, Seljestadtunnelen og Røldalstunnelen, som har opptil seks prosent stigning.

Tunnelbranner

I perioden fra 1990 og fram til 2016 har det vært til sammen 11 tunnelbranner i Seljestadtunnelen og Røldalstunnelen. Ingen personer har mistet livet i brannene.

Flere nyheter: