Menu
Kunst av Kristin Austreid. Foto: Oddbjørn Erland Aarstad

Kjøper kunst for to millioner kroner

Haugalandmuseet er tildelt 2 millioner kroner som skal gå til innkjøp av norsk samtidskunst.

Av Egil M Solberg | 01.02.2021 16:51:40

Kunst: Haugalandmuseet ble i 2020, i likhet med 13 andre kunstmuseer i landet, tildelt en ekstraordinær bevilgning fra Kulturdepartementet øremerket innkjøp av kunst, som tiltak i møte med virusutbruddet.

Midlene kom med noen få føringer om å kjøpe arbeider av nålevende kunstnere bosatt i Norge. Siktemålet er å stimulere skapende kunstnerisk aktivitet i alle deler av landet.

Haugalandmuseet-Haugesund billedgalleri forvalter og utvikler en samling av i hovedsak norske historiske og samtidige verk.

Samlingens hovedtyngde ligger på verk med tilknytning til Vestlandet fra samtiden og de to siste århundrene, samt nasjonale og internasjonale arbeider innen materialgruppen høytrykk (tresnitt, trestikk og linoleumssnitt).

– Vi er veldig glade for de to ekstra millionene til innkjøp av kunst vi har fått fra Kulturdepartementet og kulturminister Abid Q. Raja. Det er fint at ordningen er videreført inn i 2021 slik at vi også kan bruke de tre første månedene til å skaffe mange gode, nye verk til samlingen, sier direktør Mads Ramstad i Haugalandmuseet.

– Haugalandmuseet har ikke et stort innkjøpsbudsjett i utgangspunktet så dette ekstratilskuddet var særdeles kjærkomment. Nå får vi anledning til å kjøpe inn verk av kunstnere som vi har fulgt med på over lang tid, og som er i tråd med strategien for samlingsutviklingen vår, sier gallerileder Grethe Lunde Øvrebø.

– Vi har valgt å tenke bredde og har kjøpt inn arbeider av kunstnere fra hele landet, fra nord til sør, øst til vest. Alle kunstnerne og verkene har likevel en tilknytning til Vestlandet eller det dreier seg om høytrykkskunst, som er et av satsningsområdene våre. I tillegg har vi lagt vekt på å kjøpe inn verk som reflekterer samtiden og kunstneriske medier og materialer vi ikke har så mye fra før av, f.eks. installasjon, video og performans, forteller gallerilederen.

Flere nyheter: