Menu
Kultur- og likestillingsminister Abid Raja presenterte fredag den nye ytringsfrihetskommisjonen på Litteraturhuset i Oslo. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Kjersti Løken Stavrum skal lede Ytringsfrihetskommisjonen – Karpe-Magdi også medlem

Hatefulle ytringer, falske nyheter og ytringsfrihet under press blir sentralt for den nye ytringsfrihetskommisjonen som skal ledes av Kjersti Løken Stavrum.

Av NTB | 14.02.2020 12:16:12

Kultur og underholdning: Kulturminister Abid Raja (V) presenterte fredag den nye kommisjonen.

Med seg får Løken Stavrum blant andre rapperen Magdi Omar Ytreeide Abdelmaguid fra gruppen Karpe, mediekritiker Anki Gerhardsen, samfunnsdebattant Kjetil Rolness og Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk.

– Kommisjonens medlemmer gjenspeiler mangfoldet i det norske samfunnet. Felles for medlemmene er at de har et sterkt engasjement for ytringsfriheten, og at de – på hvert sitt felt – har markert seg i samfunnsdebatten, sier Raja.

Bakgrunnen var at de siste årenes revolusjon innen medier og kommunikasjonsteknologi har styrket ytringsfriheten, men også satt den under press.

Bland dem er også redaktør Bård Borch Michalsen, Adele Matheson Mestad, direktør for Norges institusjon for menneskerettigheter, og Rødt-politiker Mimir Kristjansson.

– Våre muligheter til å ytre oss og motta informasjon er dramatisk endret siden 1999 da den forrige kommisjonen la fram sin innstilling. Denne kommisjonens oppdrag er å kartlegge de nye vilkårene for ytringsfrihet og bidra til nødvendige endringer og avklaringer, sier Løken Stavrum.

De skal også drøfte nye medier med portvaktfunksjoner, som noen sosiale medier, kan bidra til at disse funksjonene blir praktisert i tråd med prinsippene om ytringsfrihet, etterrettelighet og uavhengighet.

Raja viser til at kommisjonen skal se hen til både sosiale, teknologiske, juridiske og økonomiske rammer i diskusjonen rundt ytringsfrihet.

Kommisjonen skal blant annet ta for seg tiltak mot falske nyheter. Det var Rajas forgjenger Trine Skei Grande (V) som i fjor høst kunngjorde at regjeringen ville nedsette en slik kommisjon.

Løken Stavrum, som er tidligere redaktør og medieleder, og i dag er administrerende direktør i Stiftelsen Tinius, får med seg en mangfoldig gruppe på til sammen 18 medlemmer i arbeidet.

En sentral oppgave for kommisjonen er å vurdere tiltak for å fremme bred deltakelse i samfunnsdebatten og tiltak for å motvirke spredning av hatefulle ytringer i sosiale medier.

Flere nyheter: