powergym
Menu

Kjerneprøver fra 350 meters dyp

Offshoreteknologi blir brukt for å undersøke fjellkvaliteten før byggingen av Rogfast. Det er første gang kjerneboring fra skip er gjort i forbindelse med bygging av veitunnel, melder Statens vegvesen i dag.

Av admin | 08.09.2014 10:02:56

Mannskapet fra Island Offshore og Baker Hughes  er spendte når de åpner rørene som inneholder kjerneprøvene fra rundt 350 meters dyp i Boknafjorden.

– Vi er spente på hva resten av prøvene viser. Når jobben er gjort starter analysene på laboratoriet. Senere  skal en ekspertgruppe vurdere kjerneprøvene, seier prosjektleder Tor Geir Espedal.