Menu
Sunniva Rose er utdannet bioingeniør og molekylærbiolog og har vært viserektor ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU i Ålesund. FOTO: Privat

Kjernekraft kan bli den nye oljen i Norge

I helgen vedtok Rogaland Høyre å utrede kjernekraftutbygging i Norge. Landet har forekomster av thorium med et energipotensial på om lag 100 ganger den oljen som er tatt opp av Nordsjøen.

Av Egil M Solberg | 19.02.2020 16:19:10

Kjernekraft: Sunniva Rose er utdannet bioingeniør og molekylærbiolog og har vært viserektor ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU i Ålesund. Hun tror verdien av forekomstene kan være mangedobbelt av all olje- og gassutvinning på norsk sokkel gjennom historien.

Rose kommer også til Haugalandskonferansen for å informere om mulighetene.

Den nasjonale thorium-utredningen fra 2008 anslo forekomsten til 170.000 tonn, og et energipotensial på om lag 100 ganger den oljen Norge hadde tatt ut da – pluss de gjenværende ressursene til sammen. Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) la i sin thorium-rapport i fjor til grunn 87.000 tonn for Norge, en 12. plass på verdensbasis.

– Det som skjedde i Tsjernobyl, var fryktelig. Men det var en gammel og helt annen teknologi. En thorium-reaktor kan ikke løpe løpsk som en atomreaktor basert på uran. Thorium er langt tryggere og gir mye mindre avfallsstoffer. Norge har også stabile fjell der avfall kan sikres på en trygg måte, sier hun.

Vil utrede kjernekraft i Norge

I helgen vedtok Rogaland Høyre å utrede kjernekraftutbygging i Norge. Helgen før vedtok Vestland Høyre det samme. Samtidig gikk Trøndelag Høyre inn for å intensivere forskningen på kjernekraft, skriver Aftenbladet.

Marianne Synnes Emblemsvåg, stortingsrepresentant for Høyre, ønsker å utnytte mulighetene i thorium, et lettere radioaktivt grunnstoff som kan brukes som brensel i atomreaktorer.

– Thorium gir ikke utslipp av CO₂ eller andre klimagasser. Det er ikke egnet for kjernefysiske våpen, og det er ikke mulig med kjernefysisk nedsmelting slik som i Tsjernobyl, sier Emblemsvåg i utdannings–og-forskningskomiteen på Stortinget.

Kommer til Haugesund

Næringsforeningen har invitert Sunniva Rose til å snakke om kjernekraft og Thorium som «den nye oljen» 6. mars.

Så dras det opp av intet i gang en politisk diskusjon om dette ytterst ømtålelige emnet, skriver foreningen på sine nettsider.

Flere nyheter: